2009
√
®
5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
6.

- Fra Bund til Top -

KLIMABUNDMØDE - Windows of Hope, vil foregå med base dels på Fredens Eng og dels på Fabrikken med Byens Lys, på Christiania, den 5. - 18. december 2009. Endvidere vil forefindes en 'forpost' i Indre By ved Rådhuspladsen (se længere nede i teksten).

 

Vi vil lave et KLIMABUNDMØDE sideløbende med det store KLIMATOPMØDE. Med start et par dage før det officielle topmøde, da vi er så mange, der har SÅ MEGET PÅ HJERTE..

'Vi', er Netværket for Bevarelse af Christiania som grøn Bybiotop, Christianias Kulturforening, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Agendaforeningen i Sundby, LØS (Landsforeningen for Økosamfund) og GEN (Global Ecovillage Network) - i samarbejde med en lang række enkeltpersoner, foreninger og grupper.

Vi går ind for byfornyelse nedefra og at menneskene selv får lov til at afprøve mulighederne uden at være bange for 'at dumme sig'! Med eksperter og andre lige ved hånden selvfølgelig. Derfor dette møde fra bunden!

 

På Christianias jord vil vi forsøge at fremvise et 'udstillingsvindue' med en ny livsforms mange forskellige udtryk inden for bæredygtig alternativ kunst og kultur. Vi vil med workshops, film, dans, sang og musik skabe en stemning af fællesskab, som måske er det dybeste ønske hos os mennesker - nemlig det, at føle sig som en del af en større helhed.

Et eksperimentarium vil fremstå som én stor legeplads og levende foranderlig udstilling for børn og voksne. Her vil du finde et 'demonstratorium' (nyt ord opfundet til lejligheden!), hvor der bliver demonstreret forskellige typer af bæredygtigt byggeri, permakultur, genbrugskunst m.m.m. Der skal være mulighed for at 'hr. og fru Hansen' med familien kan prøve tingene af og også selv komme med noget. Ligesom der skal være udstillinger med bæredygtigt byggeri fra flere kulturer og lande - både de helt nye byggemetoder - og med eksempler på de oprindelige folkeslags byggeskikke.

Her kan du selv afprøve tingene og 'bytte hoved' med andre eksperimenterende og levende mennesker fra hele verden. Du kan lære at bygge halmhuse - eller lerhuse med soltørrede mursten - lære om, hvordan et rodzoneanlæg virker, benytte vores multtoiletter, lære at bruge talestok i konsensusrunder sammen med indianere, lære at danse afrikansk, lære traditionelt afrikansk (tanzaniansk) smedehåndværk at kende, lytte til historiefortællinger og lære selv at fortælle - og lære at turde lære andre noget...

Bundmødet vil naturligvis også rumme en stor international konference med møder og debatter på engelsk og med dansk oversættelse, hvor det bliver nødvendigt...

 

Desuden har vi et løbende samarbejde med en række andre foreninger, netværk og enkeltpersoner, deraf flere på Christianshavn, Holmen og det nærmeste Amager... bl.a. har vi aftalt samarbejde med elever og lærere fra Christianshavns Gymnasium, med Sofiebadet - og et lermodulprojekt til selvbyg- medbyg kører med en gruppe elever og deres professorer fra Kunstakademiets Arkitektskole. Mange af disse samarbejdspartnere vil deltage i Klimabundmødet med oplæg, workshops, samt udstillinger af projekter.

 

KLIMABUNDMØDET skal foregå flere steder på Christiania, samt i Indre By, men med fast hovedkvartér tre steder:

Det første hovedkvartér er på Fredens Eng og i Rockmaskinen i bunden af Fredens Ark. På Fredens Eng forestiller vi os et stort smukt opvarmet cirkustelt opstillet med fast scene, foredragssal, udstillingsrum m.m. Desuden 'Den globale Landsby' med finske saunaer, bålpladser, tipier, yurter (runde mongolske filttelte), samertelte o.lign., hvor der kan foregå historiefortælling, healing og forekomme små udstillinger. Også en økologisk Café Global bliver der plads til. Rockmaskinen vil være pressecenter for begivenheden, men skal også være ramme for udstillinger, workshops, filmforevisninger m.m.

Det andet hovedkvartér skal ligge i bunden af Fabrikken, hvor vi har Christianias biograf, teater- og møderum, Byens Lys. Og på Fabrikkens 1. sal findes et stort og dejligt lyst lokale med tilknyttet køkken og toilet. Disse to lokaler tænker vi os også som en af baserne for konferencer, debatter, film osv. - især til de mere internationale konferencer og møder. Desuden kan noget af 1. salen bruges til sovepladser for nogle af de mange udenlandske gæster. Vi vil sørge for overnatningsmuligheder rundt om på Christiania for de ca. 200 personer, som forventes tilrejsende.

Det tredje hovedkvartér vil blive ved Rådhuspladsen, hvor vi har fået lov til at sætte et par yurter op til workshops, præsentationer, ceremonier m.m. Stedet ligger centralt placeret på den lille plads lige foran Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. På den måde vil vi - i hjertet af København - kunne lave fast rutefart med henvisninger til de større og mindre aktiviteter på Christiania - samt til den lokale samarbejdspartner, Sofiebadet på Christianshavn, der ligger lige på vejen midt imellem, ved siden af Christianshavns Beboerhus.

 

6 netværksgrupper og foreninger har slået sig sammen om at arrangere denne begivenhed: * Netværket for Bevarelse af Christiania som grøn Bybiotop, er en paraplyorganisation for Christiania-relaterede miljøgrupper og Agenda 21 foreninger * Christianias Kulturforening - som er en kulturparaply for især mange af de store fælles Christiania-kulturbegivenheder - har arbejdet med idéen om et Klimabundmøde gennem et par år sammen med ovennævnte netværk, og har bl.a. kontakt til en lang række oprindelige folk, relevante oplægsholdere, kunstnere og samarbejdspartnere. I december 2002 arrangerede Christianias Kulturforening det første BUNDMØDE på Fredens Eng - i samarbejde med bl.a. LØS - som modstykke til det officielle Europæiske Ministerråds TOPMØDE. Se om det under årstallet 2002 på www.christianiaskulturforening.dk * Miljøpunkt Indre By-Christianshavn er et nyoprettet Agenda 21 center, som arbejder for et bæredygtigt København * Agendaforeningen i Sundby er nabo til Christiania og arbejder bl.a. på et alternativt lokalplanforslag for Sundby - bl.a. med en ny cykelrute * LØS, Landsforeningen for Økosamfund - med 50 danske økosamfund og andre foreninger som medlemmer - har sammen med * GEN, Gobal Ecovillage Network, arbejdet med dette projekt i nogle år, og har tilsammen kontakterne ud til verdens 700-1000 økologiske og spirituelle fællesskaber og økolandsbyprojekter, hvorfra du vil møde repræsentanter fra Australien, USA, Brasilien, Indien, Sri Lanka, Burma, Kina, Tyskland, Italien, Skotland, Finland, Estland, Sverige, Norge, Holland, England, Portugal... og alle vil de gerne dele deres dyrebare viden og erfaringer med os andre... en enestående chance for at møde pionerer på området. Derudover har GEN plads på den officielle konference med 2 deltagere, hvorfra vi vil blive løbende orienteret.

Disse netværk - med deres foreninger - har sammen skabt vidunderlige psykiske og fysiske rum for en nødvendig udfoldelse af kreativitet fra den menneskelige fantasi, virkelyst og nytænkning på alle leder og kanter. Og denne fantasi og virkelyst har vi lyst til at viderebringe til andre - samtidigt med selv at blive inspirerede af mennesker, som vi måske ikke lige møder til daglig. Klimabundmødet er bl.a. udsprunget af de medvirkende foreningers daglige virke for en bæredygtig fremtid, demonstreret i det konkrete, levede liv.

 

Overskrifterne på dagene ser således ud:

Lø 5.12. ÅBNINGSCEREMONI. Klima, Fællesskab og Bæredygtighed

Sø 6.12. Verdensbillede, Kultur og Spiritualitet

Ma 7.12. Lokalt, Regionalt og Globalt

Ti 8.12. Mennesket og Mønten - Fra global Økonomi til Lokal Udveksling

On 9.12. Demokrati og Konfliktløsning

To 10.12. Omsorg og Social Økologi

Fr 11.12. Lev og Lær - Uddannelse, Forskning og Eksperimentarium

Lø 12.12. Nærvær og Åbenhed

Sø 13.12. Økologisk Byggeri og Byfornyelse Nedefra

Ma 14.12. Vedvarende Energi - Det økologiske Fodaftryk Ti 15.12. Affald til Design, 'Vugge til Vugge'

On 16.12. Økologisk Landbrug, Skovhaver og Biodiversitet To 17.12. Sundhed, Healing og Kultur

Fr 18.12. Fejring af Livet. AFSLUTNINGSCEREMONI

 

De enkelte dage vil blive fyldt med oplæg, der afspejler det overordnede tema, både gennem workshops og kulturelle indslag med f.eks. film, optræden og spontane input. Sideløbende vil der være udstillinger og præsentationer af vore mange udtryk forskellige steder på Christiania.

Derudover vil Klimabundmødet vise sig andre steder i København. Vi har allerede nævnt vores tilstedeværelse på Rådhuspladsen og naturligvis også ved den alternative konference i Kødbyen.

Københavns Kommune har været åben over for at indarbejde nogle af Klimabundmødets aktiviteter i en 'forpost' i Indre By ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, dels har den givet udtryk for, at det var oplagt at inkludere Klimabundmødet på Christiania som besøgsmål i de officielle programmer. Herudover har vi et uformelt samarbejde med Klimabevægelsen, hvor det er hensigten at udveksle stande, foldere, aktiviteter og oplæg.

Endvidere arbejder vi på, at kunne arrangere rundture med bus til andre økosamfund: Munksøgård ved Roskilde, Svanholm og Dyssekilde i Torup - og desuden rundvisninger på Christiania, hvortil vi henter folk i Christiania-quickshaws (med reklameskilte for festivalen), der holder på parkeringspladsen foran det nye Miljøpunkt Indre By-Christianshavn over for Rådhuspladsen. Cykelserviceringen kunne bringe folk fra Klimabundmøde til Klimatopmøde og tilbage igen og hedde Sneglefarten (Snail's Pace), og på et skilt kunne der stå: Skynd dig langsomt med Christianiabikes - fra KLIMABUND til KLIMATOP.

En enkelt dag forestiller vi os, at alle med Christianialadcykler, laver en stor lang 'cykelslange' kun med Christianiabikes i alle afskygninger fra gamle modeller til nye - hvor vi kører i sneglecykelfart til Topmødet og tilbage igen. Med holdt på Rådhuspladsen.

Klimabundmødet ønsker at skabe et rum, hvor indfødte folk kan mødes med Vestens eksperter - og hvor de praktiske eksempler fra økosamfund verden over blander sig med de nyeste teknologier - et forum og mødested, hvor vi sammen - ud fra vores vidt forskellige åndelige værdisæt - kan finde frem til begyndelsen på en helt ny udvikling, hvor vestens ekspertise - baseret på sin teknologiske og erfaringsmæssige viden - smelter sammen med oprindelige folks kosmologi og natursyn, således at et nyt holistisk syn på menneskets forhold til naturen kan opstå.

Herudfra vil enestående teknologier for byggeri, transport m.m. kunne udvikles, hvilket vi allerede ser udtrykt i eksempler som 'Vugge til Vugge'-konceptet, natur- og miljøbaseret arkitektur og byggeri, som smukt blander sig med naturprincipperne - samt i fremtidens former for transport.

Hvis planeten skal reddes, må et menneske- og natursyn opstå med respekt for begge parter. Det vil Klimabundmødet med sine 'Håbets Vinduer' arbejde for - og søge at fremme - udfra et helt nyt tankeunivers om nødvendigheden af fred og demokrati i dybden, hvor krig som politisk instrument endelig begraves.

At vende bunden i vejret på det hele er nødvendigt med alle de oppefra-og-ned-løsninger, vi bliver udsat for hver dag, derfor:

Enkel Levevis i Fællesskaber - og Personlig Forandring

* * *

De oprindelige folk, der stadig kan huske - og stadig bruger - deres overleverede årtusind gamle visdom, skal hjælpe os, i den vestlige verden, med at huske

DEN GEMTE, GLEMTE VISDOM!

 

For yderligere information kontakt:

 

Troels Dilling-Hansen

LØS / GEN

27 57 21 87

troelsdh@gmail.com

www.losnet.dk

 

Britta Lillesøe

Christianias Kulturforening / Netværket for Bevarelse af Christiania som Grøn Bybiotop 20 64 08 34 / 32 57 08 34

mail@cakultur.dk

www.christianiaskulturforening.dk

 

 

TIL TOPPEN

item6
KLIMABUNDMØDE
4.
2009 4.