2009
√
HVOR PÅ
7.
5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Mandag 7. december

Lokalt, regionalt, globalt

Tænk globalt, handl lokalt - gør kapital regional og fordel ressourcer.

Den vestlige verdens aktuelle globale aktivitet er bundet til myten om globaliseringens fortrin. Men denne ”globalisering” har skabt voldsomme klimamæssige, økonomiske og fordelingsmæssige ubalancer og udvisket den kulturelle forskellighed. Vor fremtid bør basere sig på lokalt ansvar og bæredygtig lokal udvikling, hvor vi igen kan udveksle varer og tjenester inden for lokalsamfundets naturgivne ressourcemæssige rammer.

NORD–SYD KLIMA DIALOGEN

Dagen vil være bygget op omkring 2 Dialog Cirkler.

Formiddagsdialogen tager udgangspunkt i det lokale eksempel og eftermiddagsdialogen handler sig om Nord-Syd Klima Dialogen og fokuserer på klimaforandringernes påvirkning i de fattige lande og de fattige landes krav til den rige verden:

Dialogen om eftermiddagen inddeles i 3 hovedtemaer:

Hvordan påvirker klimaforandringerne de fattige lande i dag lokalt og globalt?

De fattige landes krav til Klimatopmødets klimaoplæg

Præsentation af visioner, løsningsforslag, eksempler på klimavenlige lokalsamfund og miljøprojekter med globalt og lokalt perspektiv

I dialogen veksles mellem korte oplæg og dialog mellem oplægsholdere. Publikum indbydes til at deltage. Eftermiddagsdialogen munder ud i en opsummering omkring de 3 Hovedtemaer og alle oplægsholdere inviteres til at kommentere på konklusionerne.

 

PROGRAM

Formiddag:

10.00 - 12.30 i Cirkusteltet; Dialog Cirkel 1 - med fokus på det lokale eksempel. Publikum inviteres til at deltage.

Indhold: Erfaringsudveksling, nye ideer for lokal udvikling, løsningsforslag og visioner. Kan lokale økosamfund og projekter udvikle sig til at blive nationale / globale?

Deltagere: Lokale økosamfund, økofællesskaber fra land og by, indianske samfund og lokale miljøprojekter, klimaeksperter.

 

Eftermiddag:

13.00 - 18.30 i Store Telt; Dialog Cirkel 2 - med fokus på Nord-Syd Klima Dialogen. I seancen vil indgå 1 times pause til Dagens Begravelse samt kulturelle indslag.

 

14.00 DAGENS BEGRAVELSE. ‘Den globale frihandel’. Gravsten af Mahmoud Alibadi

Indhold: Klimadebatten, hvor langt er de fattige lande nået med deres krav til de rige lande, hvordan påvirkes mennesker og natur af de voldsomme klimaændringer i de fattige lande, hvordan kan vi genoprette Jordens balance, når/hvis de rige lande samarbejder med de fattige lande og de fattige lande samarbejder med hinanden?

Grønlandsk tromme og maske dans er kulturel ledetråd gennem hele dagen.

Deltagere: Klimaeksperter fra de fattige lande, indfødte folk, internationale og danske eksperter og organisationsfolk, politikere, unge fra u-lande og Danmark. Økosamfund, som kan præsentere konkrete løsninger og eksempler på bæredygtig udvikling, som fungerer lokalt/globalt.

Oplægsholdere om formiddagen:

Savodaya Mouvement Sri Lanka, Vinya Ariyaratnea , disse økosamfund findes over hele Sri Lanka

Pracha Hutanuwatr, Director , Wongsanit Ashram Thailand, “Our work in relation to the globalisation”

Albert Bates, The Farm USA, local bioregional foodshed (fødevarelager), survival guide-book, crisis management

Lua Bashala-Kekana, Sydafrika, Netværk i Afrika

Amsterdam Balloon Company, økologisk og kulturelt bystammesamfund med mangeårigt venskab med Christiania

Christiania, en økolandsby – midt i byen, erfaringer og perspektiver

Den selvforsynende landsby Fyn, Tor Jordbo

Indiansk leder Angélica Sarzuri fra Bolivias Højland specielt om kvindernes situation i landsbyerne i Bolivias Højland og regionalt

Etniske grupper af unge indianere fra Panamá

Mariama Guldagger “Cykler til Senegal”

Deniz Dinz el, Turkish Ecovillage Networks

Charity Boateng Minta, Ecovillage Network Ghana ”The relation and challenge between traditional and eco villages in Ghana

Oplægsholdere om eftermiddagen :

Tony Gonzales – AIM-West UN liaison (BM), Seri indiansk repræsentant i FN, om perspektiverne siden Rio

Sonne Reyna, Nawal Eagle Clan Chief, Traditional Sun Dancer and Sun Dance Society Peace Chief om indiansk kulturer og visioner.

Angelica Sarzuri, indiansk leder fra Bolivia: ”om klimapåvirkningen i højlandet og kvindernes situation

Ismail Diallo, president Senegal Network and regional” The climate challenge in Senegal compared with European challenges

Victor León Ades, Brasilian Ecovillages Network and Ecovillage Clareando about public policies in Sao Paulo, first City Climate Plan worldwide to reduce its emissions by 30% in 1012, all neighbourhoods have their own CADES, Environment, Sustainable Development and Culture and Peace Council, Mayors of Peace, participiary budget and City Planning.

Herman Sche er, Solar Manifesto, Præsident EUROSOLAR og Member of European Parliament, inviteres via Folkecenteret

Søren Hermansen, Energiakademiet, Danmarks energiø Samsø, om ”Ø til Ø Projektet”

Knud Vilby, forfatter: ”Sammenhængen mellem den finansielle krise og klimakrisen”, herunder fødevaresituationen i de fattige lande

kvindelig leder fra Mali, KULU, om konsekvenserne af klimaforandringerne for kvinderne i Mali

Danna Borg, Agenda 21s betydning globalt/ lokalt. Agenda 21 fra Rio’92 - et vigtigt dokument i klimakampen, hvordan får vi liv i Agenda 21 igen?

MS ”Global Change Project”, en eller 2 u-landsunge med indlæg om klimapolitik globalt

Carlos Prado, indiansk helbreder og miljøaktivist, Bolivia, om indianske klima krav til den vestlige verden

Christian Friis Bach Folkekirkens Nødhjælp, om hvordan lokalsamfund kan støttes i kamp for rettigheder og levevilkår.

Repræsentant fra Det Irakiske Fællesråd, Sammy Byssing, om krigens påvirkning af natur og mennesker i Irak

Cubansk klimaekspert, Luíz Berriz, om Cubas Energirevolution og perspektivet for Cuba som østat og andre øer i regionen

Repræsentant for Grønlands Hjemmestyre om klimasituationen lige nu i Grønland og Grønlands krav til Klimatopmødet

Boliviansk ingeniør, Carlo Jordan, specialiseret i basis- infrastruktur i de fattige lande, under indtryk af klimapåvirkningerne af levevilkårene i Bolivia og de fattige lande

Specielt inviterede:

• RUC studerende om klimaforandringernes betydning for de kommende generationer

• Gymnasieelever fra Christianshavn Gymnasium, Historielærer Gorm Gunnarsen med elever om 350 PPM CO2

• Skoleelever fra Christianshavn Skole om kommende generationers syn på fremtiden

• Per Clausen, Enhedslisten, kritik af Klimatopmødets oplæg

• Repræsentant fra F3, ditto

• Ambassadører og andre officielle repræsentanter fra Venezuela, Bolivia, Cuba og Grønland om deres landes håb og krav til Klimatopmødet

 

20.15–20.45 Niels Kûitse & De Uundværlige, Grønlandsk Verdensmusik.

20.45-22.30 Energiekspert fra CUBASOLAR Luiz Bérriz og biolog Roberto Pérez: Dokumentarfilm 22 min. invideospots

 

Fabrikken – Workshops

10.00-12.00 AWAKENING THE DREAMER 2, CHANGING THE DREAM Part 2 (Pachamama Alliance) Kaye Kirsch USA

12.30 – 14.30 5 Rhythms Dance - Bernadette Ryder

15.30 – 17.30 5 Rhythms Dance - Bernadette Ryder

 

Byens Lys – Film

17.00 – 17.30 ECOVILA CLAREANDO

17.30 – 19.00 Auroville - powerpoint by Marti Mueller Auroville (India), visionkeeper for GEN

19.00 – 20.00 Sacha Kagan - The Land of Thorns, documentary on Karamoja, Uganda

20.00 – 21.30 Den Femte Port, en film af Bente Milton om indiansk visdom og levevis og advarsler

 

PARALLELLE AKTIVITETER

Gallopperiet - Stadens Museum for Kunst: Åbning af Udstilling om Christianiacyklens Historie, ’Fristaden Christiania viser Verden en ny Cykelkultur’.

 

Program Vartov

12.30- 12.30 John Croft: ’Frygten for penge – Hvordan heler vi sårene på vores nuværende

pengesystem’ (Store Yurt).

13.00-14.00 Vinya Ariyaratne: “The balance of all dimensions in an awakened society”, om

Savodaya Movement, Sri Lanka (Store Yurt).

15.30 Skrot Cut (Skrotbjerget).

17.00 Film (kælderen).

Dagligt: Den Grønne By, Hungry Planet, Konkylier med lyd, klimavartegn, Seven Meters, billedvæg, World Café, og et rum for stilhed.

 

til toppen

4.
KLIMABUNDMØDE
OversigtCAFredensEngfot
2009 HVOR PÅ OversigtCAFredensEngfot