2009
√
HVOR PÅ
8.
5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Tirsdag 8. december

Mennesket og Mønten - Fra Global Økonomi til Lokal Udveksling

Den globale økonomi og dens vækstfilosofi er ved at tilintetgøre vores fælles livsgrundlag. Den lokale aktivitet må styrkes.

Den største udfordring i vor tid er at indblande humane værdier ind i vores økonomiske system og derved skabe et mere harmonisk og miljøvenligt samfund. Især vores fokus på behovet for lokale samfund (enhver Nations rygrad), må ændres.

Konferencier for dagen: Ditlev Nissen, Landsforeningen for Økosamfund (LØS).

10.00 - 13.00 ANSVARLIGHEDENS ØKONOMI - Det Globale Perspektiv

Økonomi der leder til livets glæder og bæredygtige økosystemer.

Kredsløbsøkonomi forudsætter kommunikation mellem økonomi, naturvidenskab og menneskelighed. Kredsløbsøkonomi er baseret på et organisk verdensbillede, samarbejde, cirkulære værdikæder og værdipluralisme. Resultatet af kredsløbsøkonomier er skabelse af en økonomi, der leder til livets glæder og bæredygtige økosystemer.

Ved Ove Jakobsen, Professor, Centret for Økologisk Økonomi og Etik, Bodø Graduate School of Business, Norge.

Genskabe den globale økonomi

Den multidimensionalle krise der står overfor menneskeheden – økosystemers overbelastning, global opvarmning, overbefolkning, den øgede skævfordeling, samt peak oil produktion – er resultatet af et dysfunktionelt økonomisk og politisk system uden global regering. En radikal ny struktur som kan fungere for alle vil blive præsenteret, sammen med en strategi til at nå den.

Ved Ross Jackson, PhD, Gaia Trust, Danmark.

Et pluralistisk perspektiv på penge

Hvordan kan vi bygge bro mellem den ubæredygtige og den bæredygtige økonomi? Og hvad er penges rolle? I en verden med stigende kompleksitet, penges særegenhed er ved at nå sine begrænsninger. Monetære systemer har brug for yderligere differentiering. En kulmøntenhed, Regionale og andre komplementære møntenheder er arkitekttegninger for et paradigmeskift i økonomien.

Ved Ludwig Schuster, Arktitekt, forsker og projekt leder for bæredygtige, Berlin (Tyskland)

 

14.00 – 14.10 Dagens Begravelse: ’Den Økonomiske Vækst’ gravsten af Finn Thorstein

 

Verdenscafe dialog

14.15 – 16.45 SOLIDARITETENS ØKONOMI – Det lokale perspektiv

Erfaring fra økolandsbys-bevægelsen

Erfaringen fra økolandsbyer er det at bryde med det tyngemæssige træk af den globale økonomi, vi bliver nødt til at skabe, hvad der er blevet kaldt: “Solidaritetens Økonomi” som involverer ikke bare samfundsmæssige møntenheder men også samfundsmæssige ejerskab af aktiver, social udvikling og en

transformation af værdier, indenfor hvad der definerer rigdom.

 

Ved Jonathan Dawson, Sustainability Educator, Bestyrelsesmedlem af GEN og Findhorn Ecovillage

Den lokale møntenhed og gensidig kreditunion i Damanhur. Damanhurs økonomiske system er en sammenblanding af solidaritet og fri iværksættevirksomhed, med et stærkt fundament i principperne om at skabe kollektiv rigdom ved at dele drømme, idealer, ressourcer og tid. I de tidlige 80’ere, blev et komplementært møntsystem introduceret: ”The Credito”. En gensidig union er også fuldt operationel i forbundet.

Ved Esperide Ananas og Macaco Tamerice, Damanhur Federation

Bygge lokal modstandskraft i eksisterende byer

Gennem de sidste få år er mere end 200 “Transition Towns” blevet etableret som et svar til peak oil og klimaforandringer. To specialestuderende i socialiværksættelse / Social Entrepreneurship vil rapportere fra en studietur til England, om dette bidrag til at bygge nye økonomier.

Ved Nils Johan Juh-Nielsen og Erik Lemcke, Roskilde Universitet.

Verdenscafe dialog

17.00–18.15 Banker og Deres funktion i samfundet – fejlfyldte og bæredygtige modeller for banker

”Vi oplevede den største finansielle uro siden 1930’ernes depression. Hvad er baggrunden – rent makroøkonomisk? Hvorfor faldt bankerne, og hvordan kan vi etablere et mere fornuftigt og socialt orienteret finansielt system? Kan normale banker lære fra sociale banker?”

Ved Lars Pehrson, Adm. Direktør, Merkur Cooperative Bank, Danmarks førende bæredygtige bank.

18.20-18.50 Peter Ingemann, Musiker & Revisor: ‘Bundlinien, penge og pædagogik’

18.55 - 19.25 Fælles afsyngelse af nyligt afdøde Jesper Jensens gamle sang, ”Jeg står op om morgenen, og går hen på mit job…” altimens der danses og gøres gymnastik.

19.30 – 21.45 Hvordan danner vi et bæredygtigt pengesystem?

Frygten for penge – Hvordan heler vi sårene efter vores nuværende pengesystem, ved John Croft. Forestil dig en bæredygtig økonomi i dit lokale område – en rejse til en bæredygtig

fremtid.

Opridsning af morgen- og eftermiddagens program. Deling af viden og dialog.

 

22.00 – 24.00 Teater, Dans og Musik

 

Fabrikken – Workshops

Ingen. Mulighed for Open Space om formiddagen

Byens Lys – Film

13.30 – 15.00 SURPLUS - TERRORIZED INTO BEING CONSUMERS

15.00 – 16.30 ESOTERIC AGENDA

16.30 – 17.30 Victor Ades: Children - the Soul of Business – 35 min

17.30 – 19.00 LIFE & DEBT

19.00 – 20.00 ANCIENT FUTURES: LEARNINGS FROM LADAKH

20.00 – 21.30 THE FREEDOM OF CHOICE

 

GALLOPPERIET / Stadens Museum for Kunst

14.00 – 19.00: Udstilling om Christianiacyklens Historie, ’Fristaden Christiania viser Verden en ny Cykelkultur’

 

Program Vartov

12.30 (Store Yurt).

12.30 Sandmandala (Lille Yurt).

14.00 (Store Yurt).

15.30: Skrot Cut (Skrotbjerget).

17.00 Film (kælderen).

Dagligt: Den Grønne By, Hungry Planet, Konkylier med lyd, klimavartegn, Seven Meters, World Café, og billedvæg.

 

til toppen

4.
KLIMABUNDMØDE
OversigtCAFredensEngfot
2009 HVOR PÅ OversigtCAFredensEngfot