www.christiania-hvad.nu
HØRING OM DYSSEN, SØEN OG
item11
PROGRAM:
 REFERAT

BEVAR OS VEL!

Høring om Udviklingen af Dyssen, Søen og Voldområdet

- Balancen mellem benyttelse og bevarelse

Lørdag, den 7. juni kl. 13 - 17.30 i Den grå Hal, Christiania

Ordstyrere: Ole Lykke (tema I og II), Peter Bjerg og Stine Tange (efter pause 1)

HVOR DELTAGERENS NAVN STÅR MED UNDERSTREGNING ER DER LINK TIL ET INDLÆG

 

13.00 – 13.05 Velkomst og om dagens program v. Britta Lillesøe

 

TEMA I – CHRISTIANIAS VOLDOMRÅDES HISTORIE (1682-1971)

13.05 – 13.25 Oplæg og billeder v. Jens Balsby

13.25 – 13.35 Få korte opklarende spørgsmål og svar

 

TEMA II – CHRISTIANIAS KULTURLAG (1971-2008)

13.35 – 13.55 Oplæg v. Ole Lykke og Lars Nordmand

13.55 – 14.15 Christianitter i panel

14.15 – 14.40 Få korte opklarende spørgsmål og svar

14.40 – 14.50 PAUSE 1

14.50 – 15.05 PH-sange v. Ulla Henningsen og Ole Kock Hansen

15.05 – 16.10 Eksperter i panel

16.10 – 16.25 Korte opklarende spørgsmål og svar

16.25 – 16.30 PAUSE 2

16.30 – 17.20 Debat mellem sal, politikere, myndigheder og eksperter (spørgsmål fra borde)

17.20 – 17.30 Opsummering

1) Henrik Schützes maleri af dagens arbejde

2) Journalist Nikolaj Heltoft

3) Ole Lykke og Mette Prag

 

PANELDELTAGERE

EKSPERTER

Pelle Andersen-Harild, fhv. fredningsteknker i Miljøministeriet

Bjørn Nørgaard, prof., billedhugger, fhv. fmd. for Det særlige Bygningssyn

Gregers Algreen-Ussing, prof., arkitekt, speciale i restaureringsarkitektur

Merete Ahnfeldt-Mollerup, lærer på Arkitektskolen, Foreningen til Gamle Bygningers Bevarelse

Christoffer Harlang, arkitekt, fmd. for Det særlige Bygningssyn

Ellen Højgaard Jensen, bygeograf, dir. Dansk Byplanlaboratorium

Hans Peter Hagens, arkitekt, fmd. for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

Anne Tietjen, arkitekt og Ph.d.stud. og Svava Riesto, kunsthistoriker og Ph.d. stud., forfattere til bogen ’Forankring i Forandring’

Jane Lytthans og Poul Cohrt, Christianshavns Lokalråd

Jakob Reddersen, lic. scient pol., konsulent, fhv. christianit og bydelschef i Sydhavnen

Hanne Leni Andersen, Netværket for Bevarelse af Christiania som Grøn Bybiotop

Malene Hauxner, prof. i landskabsarkitektur, Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet, Center for Skov, Landskab og Planlægning

Kristine Jensen, landskabsarkitekt, fmd. for Akademirådet (måtte desværre aflyse i sidste øjeblik, en tekst er i stedet vedlagt)

 

CHRISTIANITTER

Ole Lykke, fotograf og lokalhistoriker

Lars ’Nordmand’, repræsentant for ’De truede Huse’

Line ’Søen’ Bjarnhof, Foreningen til Bevarelse af Christianias Frie Natur

Jørgen ’X-skur’, Foreningen til Bevarelse af Christianias Frie Natur

Helga Nova ’Gartner’, Christianias Gartnergruppe

Allan ’Børneeng’ Lausten, Christianias Byggekontor

Mette ’Pagode’ Prag, arkitekt, tidl. Forhandlingsgruppen

 

MYNDIGHEDER

Jens Balsby, landskabsarkitekt, Slots-og Ejendomsstyrelsen

Jan Burgdorf Nielsen, cand. scient, Center for Park og Natur. Københavns Kommune

 

POLITIKERE

Folketinget

Lars Barfoed (C)

Pernille Frahm (SF)

Line Barfod (Ø)

Borgerrepræsentationen

Monica Thon (R)

Frank Hedegaard (SF)

 

HILSEN FRA LØS / Landsforeningen for Økosamfundu

BILLEDER:
DSCF0621Brittadeltagerevbord
EFTERMIDDAG
TroelsJensenogvenner
AFTEN m. musik
KLIK I BILLEDERNE!
π
2008 www.christiania-hvad.nu Panelet DSCF0621Brittadeltagerevbord TroelsJensenogvenner