2008
√
HØRING OM DYSSEN, SØEN OG
HanneLeniA

CHRISTIANIA OG AGENDA 21

 

- Biologisk og kulturel mangfoldighed - borgerinddragelse

af Hanne Leni Andersen

Udviklingssociolog.ddd

For

Agenda Netværket for Bevarelsen af Christiania som Grøn Bybiotop.

 

Verden står overfor en truende klimakatastrofe forårsaget af menneskets påvirkning. I 2009 skal København være vært ved det store Klimatopmøde og byen har i al hast udnævnt sig selv til miljømetropol(!!) med stadigt stigende CO2 udslip, stigende byggetæthed pga. fejlagtig planlægning og politik. Det er kejserens nye klæder!

Det vellykkede, regeringsudnævnte sociale eksperiment Fristaden Christiania har i sine mere end 36 år arbejdet i et spor af bæredygtig udvikling, og det længe før miljøsagen var kommet ind på lystavlen i det øvrige Danmark. CA målsætningen fra 71 rummer denne passus:

”…Den fælles stræben må til stadighed gå ud på at vise, at den psykiske og fysiske forurening kan afværges”

Et visionært og smukt etisk dokument. CA har altid været forud for sin tid, og er derfor selvfølgelig ikke blevet forstået af samtiden, lad det ikke ske igen!

CA har udviklet sig til er et sandt eksperimentarium for bæredygtig udvikling og det var derfor en stor glæde for de københavnske agendaforeninger og hele agendabevægelsen i Danmark, da Ca-græsrødderne i april sidste år erklærede sig for Agenda 21 område og straks herefter gik i gang med udarbejdelsen af en Agenda 21 lokalplan for området. Denne plan er under stadig udarbejdelse i samarbejde med Agenda netværket og CA virksomheder, foreninger og institutioner og christianitterne i øvrigt.

Planen rummer bl. a. en overgang til 100% vedvarende energi over en 10 års periode og dette skal foregå i et samarbejde med Danmarks Energi ø Samsø, som selv i dag har 140 % VE, CA har allerede udviklet nabovarme systemet, solcelle- og solfanger anlæg.

CA er også i gang med at udarbejde sin Biodiversitets Strategi, hvilket er en af Agenda 21s anbefalinger. Der sker en systematisk optælling af fugle(96 arter!), planter, insekter mm. CA er nået langt med vandplan, såsom CA konceptet Spar 2 planen og systematisk regnvandsopsamling. CA er også nået langt med genbrug og kildesortering i samarbejde med Christianshavn, spildevandsrensning ved rodzoneanlæg(i alt 24), multtoiletter i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger (hvor andre steder i DK har man det?).

Opfindelser og innovationer er CAs kendemærke, hvad med CA Ladcyklen, CA Nabovarme, Bæredygtigt Byggeri ”Selvbyg/Medbyg modellen, koncept for fantasifulde rodzone anlæg, luftrensning med planter, fantasifuld folkelig kultur med internationalt og etnisk islæt og meget mere!

Vi agendafolk vurderer således at Fristaden Christiania er mange hestehoveder forud for storbyen København, Københavns egen Agenda 21 plan, der startede i 2004 har mange smukke hensigtserklæringer, inklusiv et mål om en biodiversitets strategi pr. 2007, men det er bare en sækfuld af uopfyldte hensigtserklæringer på glittet papir.

Derimod vurderer vi, at CA allerede er nået langt hen ad bæredygtighedens vej, CAs Agenda 21 Plan skal videreføre og fuldstændiggøre de mange kloge og innovative små og store bæredygtige projekter, som CA allerede har sat i søen.

Vi Agendaforeninger og centre står i kulissen og tilbyder vores assistance igennem Agendanetværket for Christiania som Grøn Bybiotop, det er den vision vi ønsker at bidrage til, og som fuldstændigt klart kommer til udtryk i Christianias egen Udviklingsplan 2006.

Christianias Udviklingsplan er et inspirerende, dynamisk og visionært bud på hvordan CA kan udvikle sig på fornem måde i overensstemmelse med Agenda 21s principper og anbefalinger og med fantasifuldt tilpasset økobyggeri med 0 energi. CA kan være et forbillede og en inspiration for Københavns Agenda 21.

Regeringens plan for ”normalisering” (læs nedlæggelse ) af CA er fuldstændig ubæredygtig: dette pga alt for stor byggetæthed og for højt byggeri, samtidig sker der en kapitalisering af området, og økonomien går desværre altid forud for miljøet, det vil i sig selv medføre stigende forurening. Planen forudsætter også nedlæggelsen af Christianias frie, og velplejede vilde skov med stor biologisk mangfoldighed, forbilledlig naturplejeplan og økologisk tilpasset husbyggeri/naturplejestationer på voldanlægget. Hvis regeringens plan gennemføres, eller bare dele af den, kan CAs Agenda 21 Plan og vision ikke gennemføres.

Jeg vil minde politikerne i panelet om, at en sikker vej til bæredygtig udvikling og forbedring af Københavns katastrofalt dårlige miljø pga luftforurening, vandforurening, jordforurening mm. er respekt for Agenda 21s principper og anbefalinger. FNs Agenda 21 er en milepæl i menneskehedens kamp for en Bæredygtig Udvikling. En Agenda 21 plan vil også være overordnet i forhold til lokalplaner og forpligter byen til at samarbejde og støtte borgernes lokale initiativer for BU.

…Christiania, denne Grønne Bybiotop, er en miljøgave til København! Vi københavnske agendafolk vil her fra dette møde rette en appel til Københavns Kommune og regeringen om at respektere Christiania som Agenda 21 Lokalplan, Lad byen stolt fremvise dette sociale eksperiment for Bæredygtig Udvikling i genuin forstand på det store FN Klimatopmøde 09…Og lad Christiania få sit eget Agenda 21 Center, hvor inspirerende og innovativ anvendt miljøteknologi fortsat kan udvikle sig til gavn for Christiania og til gavn for København.

π
2008