2008
√
HØRING OM DYSSEN, SØEN OG
HanneLeniA

Voldene og den grønne by

Indlæg af Kristine Jensen, Formand for Akademirådet.

 

Københavns Voldanlæg ligger med format som en stor savtakket cirkel rundt om hele den gamle bykerne og samler det nye og gamle København på begge sider af en smuk grøn ring. I dag står voldene som spredte og skønne fragmenter, der gør byen grøn og ivre alle med brugsterræn og grønne græsser.

Cirklen rundt er voldene i brug på mange forskellige måder, som Tivoli, Botanisk Have, med store træer som anlæg og parker og så er der Christiania, - her bor man også på voldene. Voldterrænet står mere eller mindre med højt græs som en stor skøn langstrakt friluftsmark med huse der stikker frem hist og her.

Christianias volde står helt anderledes end Kastellets voldanlæg. For nogle år siden blev de renoveret tilbage til originalen og ser ud som var de er skåret med kniv. Arkitektegnede former, der er smukke og velplejede som spidse grønne voldformationer. Nøgne og uden beplantning.

Christianias og Kastellets voldterræner danner gode kontraster til hinanden i en bys plan, hvor kontraster er vigtige og livsnødvendige. Voldene i København er sammensatte forskelligheder, der tilsammen danner en helhed, der er fuld af væsentlige kontraster.

Cirkeltrækket af volde er et stærkt og genkendeligt træk i en byplan og de behøver ikke at blive genskabt i fordums monumentalitet og urørlighed for at vi kan se det, - Christianias voldanlæg er tydeligt. Hvis terrænets græstæppe uniformeres og brugen indskrænkes til picnic og parkformål forsvinder den sammensatte karakter og en bys forskelligheder normaliseres ihjel.

Christiania indgår i en sammenhæng, - og som med alt andet er det vigtigt lige at løfte blikket og forstå at den sammenhæng hviler på forskellighed.

Voldene i København kunne sammen med Christiania indgå i en ny grøn forsvarsplan, med et sart og ambitiøst fokus mod topmødet i 2009 – en plan med den hensigt at uddybe og sammenbinde København mod en bæredygtig fremtid, på en ny måde igennem den åbne grønne ring af volde.

 

 

(Kristine Jensen blev i sidste øjeblik desværre forhindret i at deltage, hun ville meget gerne være kommet og bad os så i stedet om at denne tekst kom til deltagernes kendskab).

2008