2008
√
BILAG TIL TILBUD
Svellevejvsen2663
Halmbyg v telt CA 34 år SolfangerBadehuset
Download

CHRISTIANIAS TRE SÆRLIGE AGENDA 21 PUNKTER

Et vigtigt princip i FN's officielle Agenda 21-dokument er borgerindragelsen, og statens støtte til lokale initiativer. Christianias idéer, initiativer og tiltag for bæredygtig udvikling lever i enhver henseende - både nationalt og internationalt - op til disse krav. I Christiania lægger vi megen vægt på denne bybiotopens borgerinddragelse - særligt udtrykt gennem vores selvforvaltning.

En anden af Christianias specialiteter er eksperimentariet. Christianitterne har igennem alle årene især været gode til at lave 'byfornyelse nedefra', dér hvor folk selv kan være med til at eksperimentere, finde på bæredygtige løsninger, følge med i en proces på nært hold i forhold til, hvor lykkedes det og hvor gik det galt - og derved blive klogere og selv ende med at være i stand til at formidle videre - så budskabet naturligt breder sig som ringe i vandet... En vigtig læresætning er her: Hvad der er den rigtige løsning for den ene, behøver ikke at være den rigtige løsning for den anden... På Christiania findes derfor en variation af let forståelige eksempler på bæredygtige løsningsmodeller - et levende værksted, hvor de besøgende kan kigge med og glædes og inspireres. Med andre ord, folkeliggørelsen af en agenda, som alle og enhver kan komme og se, hvordan virker og foregår. Eksperimentariet er her allerede... Kom bare ud og kig!

Foruden borgerinddragelsen og eksperimentariet er et tredie af bybiotopen Christianias særkender en sjælden stor artsmangfoldighed midt inde i en storby. Denne arternes mangfoldighed bliver der værnet om og en strategi for bevarelse af denne unikke biotop er under udarbejdelse. Lister over plante- og dyrearter findes og opdateres løbende (se på www.christianias-frie-natur.dk).

 

Netværket for Bevarelse af Christiania som Grøn Bybiotop, Hanne Leni Andersen, februar 2007 - med tilføjelser af Britta Lillesøe, januar 2008

SE OGSÅ FOLDER FRA JANUAR 2008 - Kan downloades

Download
2008