PRESSEMEDDELELSE: 1.2.98

FLERTAL FOR FRIGIVELSE AF HASH OG HAMP

På høringen om hash, hamp og kultur, afholdt på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen d. 30. januar 1998 under navnet ALLE GO’E GANGE TRE - EN SLUTSPURT, konkluderede et “åndeligt nævningeting”:

1. At lovgivningen bør ændres, så den giver plads til legal distribution og brug af cannabis (hash) som en forsøgsordning.

2. At cannabis klassificeres om, så det optræder som et stof, der kan have medicinsk anvendelse, og at det bør kunne købes på apoteket på recept.

3. At cannabis bør kunne dyrkes både til industriel brug (ringe THC-indhold) og til personlig brug (højt THC-indhold).

4. At dyrkning af cannabis med højt THC-indhold med henblik på senere videresalg også bør tillades, i begyndelsen dog under kontrol.

5. At Danmark bør nedsætte en uvildig kommission til at belyse hele problemstillingen yderligere. Nævningene, der bestod af agtværdige og respektable borgere i deres bedste alder, voksne og erfarne mennesker, som står ved deres meninger, som arrangørerne bag høringen udtrykker det, var:

Finn Særmark-Thomsen, brigadegeneral (nævningeformand)

Anne Braad, præst v. Stefanskirken, Nørrebro

Frederik Dessau, forfatter

Else Hammerich, cand. pæd., leder af Center for Konfliktløsning

Gunnar Thorlund Jepsen, cand. oecon., professor v. Århus Universitet

Peter Kemp, prof., dr. theol., filosof

Lise Lauritzen Loft, fødselspædagog, styrelsesmedlem i JL - Fonden

Erik Merlung, statsadvokat for Sjælland

Erik Mollerup, statsaut. revisor, bestyrelsesfmd. i en række selskaber

Carl Johan Nienstedt, arkitekt, byplanlægger

John Hahn Petersen, skuespiller

Frank Poulsen, fhv. dommer, præsident for Sø- og Handelsretten

Kirsten Rolffes, skuespiller

med

Henrik Zahle, dr. jur., prof. i statsret, som retsformand (“dommer”)

De 13 nævninge har overværet de to tidligere høringer i hhv. Den Grå Hal på Christiania d. 25. okt. 1997 og Folketinget d. 26. nov. og/eller gennem de skriftlige referater gennemgået både tilhængeres og modstanderes argumenter. Nævningene har desuden haft FN’s konventioner og anden lovgivning på området som reference.

Christianias Kulturforening, arrangør af høringerne