De フndelige nᄒvninge under h﾿ringen pフ Holmen, jan. 1998

Det åndelige nævneting under “retssagen” på Holmen, flankeret af en teatralsk hampeplante med hængelås og en retsbetjent med nøglen.

Fra venstre, forrest: Arkitekt og byplanlægger Carl-Johan Nienstedt, filosof, professor, dr. theol. Peter Kemp, leder af Center for Konfliktløsning Else Hammerich, præst Anne Braad, fødselspædagog og bestyrelsesfmd. i JL-fonden Lise Lauritzen Loft, statsadvokat Erik Merlung.

Bagerste række fra venstre: Professor, cand. oecon. Gunnar Thorlund Jepsen, statsaut. revisor og best.fmd for Politiken Erik Mollerup, forfatteren Frederik Dessau og brigadegeneral Finn Særmark-Thomsen.

Ikke med på billedet: Præsident for Sø- og Handelsretten Frank Poulsen, skuespiller John Hahn Petersen, skuespillerinde Kirsten Rolffes.

LÆS NÆVNINGENES KENDELSE!

Fot. Nils Vest