√

Christianias Kulturforenings (CAKF’s)

Generalforsamling

3. dec. 2018, kl. 18.30-ca. 23.00

på Gallopperiet

Deltagere: Mette Ishøy Barsø, Line Bjarnhof, Kirsten Larsen Mhoja, Hanne Leni Andersen, Ida Damgaard, Leah Robb, Laura Ponce Gartmann, Hélène Jensen Norddysse, Ole Lykke, Dan Barkner, Anja, Pernille Hansen, Samuel Lancaster, Ingrid Borum, Leif Dione Joensen, Clara Winther, Dina Lindgren, Bente Brøchner, Britta Lillesøe, Anders Hansen Stol (kom sent), Nils Vest (ref.).

Mødet startede kl. 18.30 med både vegetarisk og kødmad: Lækre jule-mini-burgere med økogris eller hummus og snackbrød – efterfulgt af en varm vegansk indisk ret og en kyllingeret, div. salater og kage til sidst. Kok: Ginda.

ÅRSBERETNING FOR CHRISTIANIAS KULTURFORENING

Jan./febr.:

Vi lavede referatet fra den store høring i 2017 – med oversættelser og det hele – og sendte den til forskellige af deltagerne i rå form. Den er ved at blive finjusteret med billeder etc. og indsat i et igangværende projekt med en opdateret hamperapport.

Febr.:

Mødtes med CA-Listens valgforbundsmedlemmer fra bl.a. Enhedslisten, SF og Feministisk Initiativ, og besøgte Sundhedshuset, hvor Kim fortalte medrivende om historien og alle de forskellige behandlinger, som huset foretager. Alle var enige om, at andre kunne lære noget af CA på dette område. Bagefter spiste vi alle middag sammen nede i Laden hos Nils og Britta.

Årlig frokost med CA’s Frie Natur. Snakkede om videre samarbejde med de fremmødte, både folk her indefra, som Gartnergruppen, og folk fra Kolonihaverne, Peder Agger og folk fra naturgrupper på Christianshavn.

Vi har forb. til de latinamerikanske lande via deres ambassader og inviteres til alle deres off. arr. Vi har også været med til bl.a. træplantninger her på CA for frihedshelte som både Hugo Chávez (Venezuela), Nelson Mandela (Sydafrika) og Fidel Castro (Cuba).

Apr.:

Besøg af en af de russiske kunstnere fra vores udvekslingsprojekt, Leningrad Underground.

Flere forberedelsesmøder i forb. med koordineringen af MINORITETERNES GRUNDLOVSDAG (MG) 2018.

CAKF havde Rie Saugmann i praktik i nogle måneder. Hun hjalp bl.a. med engelske oversættelser af tekster til vores opdaterede hamperapport.

Maj:

Lø. 5. maj var årets hampemarch, hvor vi plejer at deltage, oftest med en tale, men Britta måtte melde afbud i år. Tuxen hilste fra vores forening.

Vi havde midtvejsmøde 10. maj ang. MG med bl.a. folk fra HUS FORBI og SAND, som vi nu har arbejdet tæt sammen med i nogle år. Vi valgte tegneren Peter Petersen til at tagne årets plakat til MG.

Der var besøg, 30. maj, af folk fra Rosa Luxembourg Stiftelsen og fra partiet Die Linke, der gerne ville møde os fra CAKF og Christiania-Listen. Rundvisning først og snacks og drikke og interessant snak bagefter.

Forberedelse af MG med pressearbejde, plakater og flyers til tryk og bagefter med proffe ophængere rundt om i hele byen. Vores egne folk delte rundt og hang op inden døre og andre steder.

Juni:

Viste engelsk gruppe rundt fra stort firma, der gerne ville inspireres af mere bæredygtighed, vores kulturelle udtryk og vores idéer og styreformer på CA. De gav middag bagefter på Spiseloppen.

MG den 5. juni. Hovedtalere var generalsekr. i Dansk Flygtningehjælp, Christian Friis Bach og Gadejuristen Nanna Gotfredsen. Men da Nanna var forhindret pga. store problemer for en gruppe romaer, måtte hun desværre melde afbud, og Britta læste derfor hendes tale op. Mange andre flotte taler, bl.a. fra Feministisk Initiativs Muneeza Rosendahl, der var med for første gang. Også en rørende tale fra Saime Bilen fra Dansk-Kurdisk Kvindeforening. Godt, at vi har fået flere etniske grupper med nu. Vi serverede god mad og havde dygtige hjælpere til at gøre dagen smuk og festlig, sammen med skøn underholdning ind imellem talerne, og dejlig musik fra kl. 18 og frem til vi lukkede ned ved 23-tiden.

Viste 7 pers. rundt fra mandegruppe, der mødes årligt om et emne, og som gav frokost bagefter på Ravelinen med snak om den særlige kultur på CA.

Nils laver nye hæfter, en tredje udgave, om udvalgte begivenheder fra CAKF’s mangeårige arbejde. Hæfterne gives til Rejsestalden, ca-nitter, samarbejdspartnere, politikere og andre interesserede i vores særlige kulturudtryk.

Mange og lange møder om Gallopperiets loft, af nogen kaldet Galloftet, med drømme og ønsker om bl.a. en ordentlig opmagasinering af kunstværker, en permanent CA-kunstudstilling, skiftende CA-plakatudstillinger, et fristadsmuseum med fortællinger fra CA’s brogede historie på skærme, CA-genstande i montrer o.m.a. Ruminddelinger, så man kan have konferencer deroppe med lærred ned fra loftet og en projektor osv. Der har været nedsat en såkaldt museumsgruppe, med repr. fra Kunstnerforeningen Gallopperiet, CAKF, CA-Arkivet og en række andre interessenter og støtter. Der arbejdes på en brugslejekontrakt for Gallopperiet ang. loftets brug. Gallopperiet er medlem af CAKF og vi støtter projektet.

Flere CA-relaterede kunstnere udstiller i Skt. Petersborg gennem vores udvekslingsprojekt, Leningrad Underground (LU).

Aug.:

Stor fernisering 5. aug. med LU’s udvekslingsprojekt på Gallopperiet med tre russiske kunstnere. Servering af pandekager m. kaviar og borscht med og uden kød. Der skåles i vodkashots. God stemning. CAKF har støttet med hjælp til tryk af en plakat til salg på Gallopperiet og med maling og grej til fællesmalerier under hele udstillingsperioden.

Flere loftsgruppemøder. Vi holder tråd i formuleringerne om indholdet sammen med CA-kunstnerne. Der er flere museumsfolk, der vil støtte og hjælpe os med idéer til det videre arbejde. Også hvilke fonde, der er værd at søge til formålet. Bl.a. vil Christian Kortegaard, der er museumsinspektør ved Sorø Museum gerne være med i gruppen og også hjælpe Gallopperiet med det videre arbejde.

Christianshavn 400 år. Ca-nitter og venner laver show ved Knippelsbro.

Sept.:

Svanholm blev 40 år 30. maj. Rasmus Blædel inviterer dem på tur til CA, lø. 8. sept. CAKF giver gaver til fælles pakke. De ankommer i bus og bliver vist rundt med overraskelser og efterfølgende kage- og kaffebord og middag på Børneengen.

Samme dag holder en af vores samarbejdspartnere, DEMOS, 50 års jubilæumsfest og vi deltager nogle stykker og viser Nils’ film, ’RØD og BLÅ’ og hilser fra CA og CAKF.

Cannabismesse i Bella Center over flere dage. Samuel Lancaster deltager som CAKF’s udsendte!

Vi holder møder med Steen Koerner og Nico de Frost om CAKF’s fremtidige kulturrum i bunden af Laden. Der tegnes og fortælles om drømme og konkrete idéer til et fremtidigt konstruktivt samarbejde om teater ang. CA’s historie og andre tiltrængte kunstneriske begivenheder, især op til at CA bliver 50 år i 2021.

Oplysende møde over for Mælkebøttens beboere, hvor flere medlemmer og folk fra CAKF’s bestyrelse redegør for vores arbejde og fremtidige planer for kulturrummene i Laden. Vi præciserer bl.a., at CAKF har et netværk på over 600 personer og er en CA-kulturparaply for både enkeltpersoner og flere af CA’s egne foreninger og grupper, såsom Christiania-Listen (CA’s eget politiske parti), Operaen, Gallopperiet, CA’s frie Natur, CA Freetown Aid, Hampepartiet, Fri Hash, CA’s Frikirke m.fl., samt bl.a. HUS FORBI og SAND (De hjemløses Landsorganisation) og flere andre kulturelle og politiske uden stads samarbejdspartnere. Og det er meningen, at disse grupper skal kunne benytte rummene i Laden i et slags kontorfællesskab og med månedlige kultursaloons med emner – som vi har lavet før i tiden – og afholde et Kulturforum et par gange om året, hvor vi diskuterer, hvad vi skal lave af fælles store og mindre kulturpolitiske begivenheder. Vi samarbejder også med folkene, der forsker i forskerboligen i Mælkebøtten, CRIR (Christiania Researcher in Residence). Ude i verden samarbejder vi bl.a. med fristeder og øko-landsbyer fra nær og fjern. Vi er med i en cirkel af Free Cultural Spaces, Frie kultursteder fra hele verden.

Besøg igen af Vlad fra LU i Skt. Petersborg. Han vil hjælpe med kontakt til et stort museum, hvor man vil kunne lave en flot CA-udstilling, i lighed med dem, som Ole lykke har stået for i bl.a. Farum og Århus.

Vi er et par stykker fra CAKF og CA-Listen, der går til faste møder i det genstartede Cannabisrådet. Nu med rigtige politikere, både fra Rådhuset og Christiansborg – førhen var det ’kun’ med ungdomspolitikere. Der arbejdes på en hug- og stikbar model for legalisering af hele cannabisplanten.

CAKF arbejder samtidigt på en opdateret hamperapport med det seneste referat fra 2017-høringen sammen med gamle highlights fra de foregående høringer og de seneste rapporter fra især legaliseringsprocessen i vores søsterland, Holland, hvor vi samarbejder med politikere fra det liberale parti, D66, som er i regering med et par andre partier, som også vil legalisere – også selvom et af dem er et konservativt parti. Det er Britta, der arbejder på dette projekt med støtte fra Tuxen, Alexander m.fl.

(Datoen ?) Dansk-Kurdisk Kvindeforening havde inviteret Britta til at tale på CAKF’s vegne til en demo for kurdisk frihedskamp, med vægt på kvinders frihedsrettigheder. Desuden deltog Bente fra os. Britta holdt en tale på Rådhuspladsen, hvor hun hilste fra både CAKF’s mænd og kvinder. Desuden var der gode taler fra både Enhedslisten og SF. Det var en utroligt rørende oplevelse.

SLUT på årsberetning

Efter Brittas·redegørelse·for årets begivenheder, var der en runde med talestok, hvor alle fik ordet og kunne komme med betragtninger og forslag til kommende aktiviteter.

Enighed om at vedtægterne fra 2005 trænger til en lettere revision. En ekstra generalforsamling til dette formål søges afholdt i foråret 2019, hvor også tidspunkt for kommende års generalforsamlinger søges henlagt, af hensyn til regnskabsåret.

Pernille delte ud og fremlagde regnskabet. Bente inddrog kontingenter for både 2018 og 19.

Valgt til bestyrelse: Britta Lillesøe (forkv.), Kirsten Larsen Mhoja (næstforkv.), Pernille Hansen (bogholder), Anja, Anders Hansen Stol, Mette Barsø Luftkastel, Margit Lund.

Suppl.: Hanne Leni Andersen, Samuel Lancaster, Martha Velasquez.

Ida Damgaard foreslår, at man fremover vælges for 2 år ad gangen, så der er overlapninger mellem bestyrelserne.

Britta udtrykker de ældre medlemmers glæde over, at der er kommet yngre med i bestyrelsen og også som aktivister, men opfordrer endnu flere unge ca-nitter til at blive aktive i CAKF. Vi har stærkt brug for dem, og hun drømmer om nogle ’føl’ til at blive sat grundigt ind i sagerne, for ’vi gamle bliver jo ikke yngre’…

Pga. voldsfællesmødet i Byens Lys måtte nogle gå kl. 20: Ole Lykke, Dan Barkner, Pernille Hansen, Clara Winther m.fl. Men et par stykker kom tilbage igen efter fællesmødet.

Meddelelser og eventuelt

Ny Julemandshær er på trapperne. Det er en nystartet gruppe, DE FEMTEN, der har fået idéen som støtte for de afviste asylbørn på Sjælsmark Kaserne. Dan sender en opfordring rundt til CAKF’s netværk om at melde sig. Britta og Nils er blevet indbudt med opfordring til at hverve gamle Solvognere og Solvognsmailinglisten er sendt videre til en af hovedkoordinatorerne fra gruppen. Godt, med gamle og unge, der aktionerer sammen!

Britta kommer med den glædelige meddelelse, at Ole Grünbaum har sagt JA til at være den mandlige hovedtaler på MG 2019. Nu mangler vi bare den kvindelige. Samuel foreslog straks Eva Smith og det samme gjorde Bente. Og jeg skal nu meddele jer, her efterpå, at Eva Smith med det samme kom med et rungende JA til tilbudet! Så er det på plads!

Opfordring fra Dansk-kurdisk Kvindeforening om at bakke op om demo d. 8. marts, Kvindernes internationale Kampdag.

Ida foreslår, at vi bør lave en aktion mod ’ghetto’-rydninger, hvor socialt boligbyggeri unødigt skal nedrives. Vi skulle skrive en erklæring til pressen. Britta og Ida ville brygge på en kladde.

Britta fortæller, at hun har kontakt med Poul Panik, om at vi køber et nyt lille telt til at hænge over den udendørs scene til MG. Helst i gule og røde striber. Venter på et pristilbud.

Nils og Britta skal til Ghent i Belgien i to dage i december, på et stort kunstakademi, og fortælle om CA’s udvikling og kultur og Solvognens gadeteatermetoder og vise nogle af Nils’ gamle og nye agitationsfilm.

Snakken gik lystigt og alle var enige om, at det havde været sådan et dejligt møde og en fin aften.

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2018