√
DSC07844wBrittatalerplakatholdes

HVORFOR SKAL MEDICIN VÆRE FORBUDT?

Tale på Israels Plads til den 18. Hampemarch, 7. maj 2016

Af Britta Lillesøe, Christianias Kulturforening

 

Hvorfor skal medicin være forbudt? (Tager en stor plakat frem med to gamle medicinflasker på). Jeg taler på vegne af Christianias Kulturforening, som i årene 1997-2001 har stået bag hele 4 store høringer om Hash-, Hamp- og Kultur. Til høringerne var knyttet et uvildigt nævningeting bestående af 13 ældre respekterede borgere. Det er nok, de til dato, største høringer om emnet i verden… Vi har siden afholdt fire mindre høringer, samt haft foretræde i Sundhedsudvalget, sammen med bl.a. vores lokale apoteker på Christianshavn, Hardy Madsen, samt fhv. justitsminister Ole Espersen. Men intet hjalp…

Ja, hvorfor skal medicin være forbudt? Disse plakater, med de gamle medicinflasker på, satte Christianias Kulturforening op i hele København i 2001 og senere i 2003, samt sendte ud til alle landets apoteker, hvor flere af dem satte plakaterne op i deres vinduer. Ikke mindst på vores lokale apotek oppe på Christianshavns Torv!

Cannabisol, som der står på etiketten her, er et udtræk af cannabis sativa indicae. Flasken er fra Løvens Kemiske Fabrik (LEO) ca. 1935 og kunne købes som bl.a. beroligende middel indtil omkring 1942-43 på apoteket, hvor den i 1954 blev erstattet med Restenil, som så senere igen er blevet erstattet af Fontex, de såkaldte lykkepiller… På flere apoteker blev Cannabisolflaskerne dog alligevel stående på hylderne helt op til midten af 1960’erne…

I dag er cannabisplanten mest kendt for sin smertestillende, muskelafslappende og euforiserende virkning. Cannabisolie (både med og uden det euforiserende stof THC) er i dag et meget brugt præparat – også af flere læger – selvom de risikerer at få en dom for det. Uden THC er det CBD = cannabidiol, som er det virksomme stof.

I øjeblikket dyrker bl.a. multinationale medicinalfirmaer tonsvis af pot, blandt andet i England, i et forsøg på at udvikle ren cannabismedicin, der kan patenteres. Samtidigt arbejder græsrødder og nogle politikere for, på globalt plan, at få legaliseret ’den hele plante’, så at cannabis igen kan blive til en ægte folkemedicin.

Forbudet har tydeligt vist sig at være mere skadeligt, end selve stoffet. For mange mennesker har det været et springbræt til en kriminel løbebane, de ellers ikke ville være kommet ind på. Det har kriminaliseret mange unge, der ellers aldrig havde drømt om at foretage sig noget på den forkerte side af loven. Deres oplevelse af det urimelige i dette forbud har givet dem en brugbar undskyldning for deres kriminelle cannabis-aktiviteter. Og arbejdsløsheden har ikke gjort det bedre…

I Danmark har ingen regering hidtil villet se disse kendsgerninger i øjnene. Derfor har Christiania – efter fælles beslutning – i de sidste mange år lagt ryg til den mindst ringe løsning – eller p.t. bedste – ved konsekvent at gøre alt for at adskille cannabis fra hård narkotika og bibeholde det åbne marked for planten, hvor man tydeligt kan se alt, hvad der sælges. Derved har Christiania prøvet at sikre den mindst mulige skade ved et forbud, der har vist sig umuligt at overholde.

De uheldige udfoldelser – der desværre ind imellem popper op og ødelægger det for os andre christianitter, for naboer og for gæster – og samtidigt skærer offentligheden i øjnene og stjæler billedet fra alle de dejlige ting ved Fristaden – er for det meste kraftige symptomer på en mislykket forbudspolitik.

Hvis regeringen endnu engang vælger at gå tilbage i tiden og igen forsøger at lægge låg på problemerne ved helt at stoppe den åbenlyse cannabis-handel i Pusher Street – uden at den samtidigt legaliserer eller afkriminaliserer rusmidlet – så vil problemerne for alvor tårne sig op. Brugerne vil igen blive nødt til at opsøge ukendte steder for at skaffe deres hash, joints, skunk eller pot. Og hvem kan se, hvad de dér får tilbudt af andre stoffer, såsom heroin, kokain, amfetamin, extacy m.v.

 

Oplysning og eksemplets magt er bedre end forbud! Danmark burde lytte noget mere til Christianias erfaringer på godt og ondt!

I 1998 spurgte vi hashhøringernes nævninge: Hvem skader og hvem gavner forbudet? Og nævningene konkluderede: Det gavner kun den kriminelle verden. Hashhøringerne har derfor tydeligt vist, at KRIMINALISERINGEN AF CANNABIS ER LANGT FARLIGERE END SELVE RUSMIDLET!

Danmark har haft et cannabisforbud alt for længe. De problemer, der til enhver tid opstår i forbindelse med den slags forbud – tænk blot på spiritusforbudet i USA i 1920’ernes og -30’ernes gangstertid – har fået lov til at udvikle sig i al, al for lang tid.

Vi er dagligt omgivet af en række symptomer på denne mislykkede forbudspolitik: Visse kriminelle banders territorialkrige, truende og undertrykkende adfærd, våbensmugling og -handel, skumle pengetransaktioner, incassofirmaer, udbytning af andre, prostitutionsstyring, salg af hårde stoffer, umådeholdne forbrug osv., osv. Altsammen nogle ubehagelige følgesygdomme til et forbud fra 1961, der baserer sig på et diktat fra USA, som Danmark og mange andre lande føjede sig efter uden at have undersøgt sagen og dens konsekvenser nøjere.

Hvis dyrkning og salg af cannabis – under kontrollerede former – gives fri, vil det i økonomisk henseende give store besparelser – både med hensyn til import og forhandling. I denne situation vil det være muligt for staten at beskatte cannabis på samme måde som tobak og alkohol, hvilket ville give staten betydelige indtægter. Selv med en sådan beskatning må det antages, at prisen på cannabis ville kunne holdes på et rimeligt niveau, langt fra den udbytning af kunderne, som sker i dag.

Selv ude i resten af Europa er de begyndt at tage konsekvensen af en forfejlet hashpolitik. HVORFOR skærpes politiindsatsen så i Danmark?

Til medicinsk brug er cannabis for længst afkriminaliseret mange steder i verden. I Uruguay, har staten legaliseret planten til rekreativt brug – og i flere og flere stater i USA – hvor forbudspolitiken jo startede – er man begyndt at lempe på vilkårerne… Staterne Washington, Colorado, Alaska, Oregon og The District of Columbia har helt frigivet cannabis og 34 stater har nu frigivet det til medicinsk brug… Australien ligeledes… I 20 amerikanske stater vil der til november i år – samtidigt med præsidentvalget – blive afholdt folkeafstemninger, om forskellige grader af legalisering. I de stater i USA, som har legaliseret cannabis til medicinsk brug, er pengene fosset ind i statskassen fra beskatningen af produkterne, og kriminaliteten er begyndt at falde…

I Europa kan vi se på Portugal, der for længst har lempet reglerne – og Spanien med sine interessante hashkooperativer – eller Italien, der har løsnet grebet efter at den gamle gangster, Berlusconi er gået af. I Schweiz må man dyrke 4 planter hjemme, ligeledes i Tjekkiet er dette blevet tilladt, sideløbende med salg og brug af medicinsk cannabis.

Ja, Danmark kan roligt begynde at efterligne lande som Schweiz, England, Ungarn, Portugal, Spanien, Holland, Belgien, Tjekkiet, Uruguay, Australien – samt de mange amerikanske stater…

At gå ind for en legalisering af cannabis, har ikke noget at gøre med, om man selv er bruger af cannabis. Derfor er det ikke længere kun nogle gamle hippier eller passionerede hashrygere, der siger dette, men et bredt udsnit af hele Danmarks befolkning – ja, hele jordens befolkning!

Man kunne formode, at når det store hashmarked på Christiania ’har fået lov til at eksistere’ i så lang tid – på trods – så skyldes det ikke mindst, at politikere, politi og andre ansvarlige, kan være nået til en slags stiltiende forståelse af markedets berettigelse. De må have indset at uanset hvor mange forbudspolitiske foranstaltninger, der foretages, vil der alligevel være en væsentlig omsætning af cannabis i Danmark og alle andre lande. Og så er Christiania nok det mindst ringe sted, hvor en åbenlys handel kan foregå. Her udøves en vis kontrol, sådan at de hårde stoffer bliver udelukkede fra markedet. Derfor er det muligt at sælge cannabis’en fra Pusher Street alene og adskilt fra de andre og hårdere stoffer. Denne praksis, kan man ikke være sikker på, sker andre steder i landet, hvor al handel foregår meget mere i det skjulte.

Men de fleste af politikerne på Christiansborg holder sig stadig for ørerne og lukker stadig øjnene over for kendsgerningerne! Hvorfor?

Ja, vi advarede politikerne gennem hashhøringerne, så de har også blod på hænderne, ikke kun dem, der beordrer til, hjælper med – eller kommer med trusler på livet, eller udfører deciderede mord, banderne imellem.

Mange christianitter står nu anklagede for salg af hash efter de seneste års store razziaer. Fængsler fyldes til randen. Hvorfor spilder samfundet vores fælles ressourcer på at bure hashhandlere inde, når der højlydt klages over pladsmangel i fængslerne? Det må da være vigtigere, at der først og fremmest skabes plads til fanger, der har udøvet personfarlig kriminalitet!

Nu ser vi, christianitter, flere af Pusher Streets boder fyldt op med mennesker, som vi ikke kender og ikke ved, hvem er, fordi de oprindelige christianiapushere sidder indespærret. Ind imellem er de ukendte pushere oven i købet maskerede. Dette er en direkte konsekvens af visse politikeres kriminalisering af cannabisprodukterne.

Jo mere kriminaliseret det bliver at sælge og bruge cannabis, des mere hårdt og paranoidt-nervøst bliver miljøet omkring Pusher Street og andre salgssteder og des mere kamp bliver der om markedet og om kunderne. Pengene er det stærkeste rusmiddel.

Alt for mange mennesker får taget deres kørekort i forbindelse med politiets såkaldte ’narkometer-tests’! Man burde sætte en bagatelgrænse overfor indtagelse af cannabis, som man ser det over for alkoholindtagelse, hvor der er en promillegrænse på 0,5 promille. Og hvis du – uden overhovedet selv at have røget hash – blot har været i stue med en hashryger, kan det måles i apparatet, og du risikerer at miste dit kørekort, for du kan jo ikke bevise noget! Det er da uretfærdigt!

Vi må også koncentrere os om de positive sider af Christianias hashmarked – de negative sider har fået rigelig opmærksomhed. Ikke alle pushere tænker kun på sig selv og de mange penge, de kan tjene på salget af cannabisprodukter. Mange er handelsfolk med en god moral og som også tænker på andre mennesker! Disse personer ville gerne kunne give af deres overskud. Jeg tænker på en slags ’fair trade hash-handel’ og er blevet hvisket i min øresnegl, at pushere med bopæl på Christiania blot står og venter på at blive momsregistrerede og få lov til at få deres egen lovlige cannabisforretning i gang…

Kriminaliseringen er direkte samfundsskadelig! Lad os i tankerne støtte overborgmester Frank Jensen og de andre i Borgerrepræsentationen, der ville starte med at lave en forsøgsordning i København! Man kunne, som et foreløbigt forsøg, forestille sig et pilotprojekt i Danmark, i form af en kontrolleret legalisering inden for en periode og fordelt over flere steder i landet. Det skulle være med god dansk cannabis på licens dyrket på de danske bondemarker – og solgt på licens med næringsbrev og det hele. Man kunne også forestille sig, at den danske regering kunne lave aftaler med andre landes regeringer om en rimelig ’fair trade’ model. Og så skulle man sørge for et afgrænset salg af cannabis på licens fra både apotekerne – for syge og andre, der vil have cannabis medicinsk – og i små butikker, hvor man sædvanligvis køber sin vin, øl, spiritus og tobak – og også i små særlige caféer á la den hollandske coffeeshop-model med åbent salg. Folk skal være over 18 år, der må være en aldersgrænse, så man kommer nok til at vise sit ID-kort! Nogle vil gerne selv kunne dyrke planten i urtehaver eller i egne urtepotter i vindueskarmen.

Sideløbende kunne Danmark – sammen med andre liberale lande – gå i spidsen til FN’s Konventionsråd og forsøge at få indskrevet nogle tidssvarende formuleringer, til erstatning af de forældede afsnit i The Single Convention on Narcotics (Enkeltkonventionen om Narkotika) fra 1961 og dens tillæg fra 1971 og 1989. Det er på tide, at FN-konventionerne bliver fornyede – støvet af efter alle de år!

Det vigtigste ved denne sag må vel være, at almindelig sund fornuft og oplysning er umulig, så længe der florerer et forbud, som ikke er til at håndhæve. Lad os dog få en lovgivning, der følger med tiden, så vi kan få den reelle debat, som vi aldrig fik i Danmark, inden forbudet i 1963 trådte i kraft herhjemme.

“The war on drugs has failed!” “Krigen mod narko har fejlet!” Ordene kom ud af min DAB-radio for ca. tre uger siden, kl. 12 i selveste middagsradioavisen! Jeg troede ikke mine egne ører! Speakeren fortalte videre, at et stort antal celebrities, kendte amerikanere, der i blandt adskillige stjerner og berømtheder – med de to demokratiske præsidentkandidater, Hillary Clinton og Bernie Sanders i spidsen – nu har skrevet under på en deklaration til FN om, at krigen mod narko har fejlet – den er tabt og har været forgæves! “The war on drugs has failed!” Wau! Jeg hoppede rundt og dansede af glæde! Spørgsmålet bliver snarest muligt bragt op i FN’s forsamling… Spændende!

Jeg er lige hjemvendt fra New York og hørte dér fra nogle velunderrettede venner, at Canadas regering fuldt vil lovliggøre brugen af cannabis til næste år i 2017!

Er tågen nu enelig begyndt at lette – hashtågen?

Personligt hverken ryger eller spiser jeg hash eller marihuanna – men jeg ser alle disse problemstillinger i min hverdag og jeg kan derfor kun helhjertet støtte FRI CANNABIS!

Britta Lillesøe, 7. maj 2016

http://www.christianiaskulturforening.dk/formaalspapir1971.html