Ole Skous grundlovstale

GRUNDLOVSHILSEN FRA SAND OG HUS FORBI

 

Tillykke Christianitter. Tillykke Christiania med, at I fortsat er her og endnu engang kan afholde Minoriteternes Grundlovsdag !

Det har ikke skortet på angreb på Christiania, men Christiania lever stadig !

 

Jeg skal i dag både på vegne af hjemløseavisen HUS FORBI og SAND - de hjemløses helt egen brugerorganisation overbringe en stor hyldest til Stadens folk for forsat at kæmpe for – og holde fast i principperne om forståelse og rummelighed.

Stor ros til de mange hjemløse og tidligere hjemløse, der har brugt så meget tid og så mange kræfter på at stille boder op her på Minoriternes Grundlovsdag, så I fra boderne derovre kan få information om vores arbejde og skylle det ned med gratis SAND vand og Hus Forbi pølser.

Mange steder i Danmark prises Grundloven i dag. Ytringsfrihed, Forsamlingsfrihed, Boligens ukrænkelighed, er nogle af de væsentlige tanker, nedfældet i Grundloven !

MEN Grundloven er for mig at se, nok mest nogle smukke tanker og i højere grad en hensigtserklæring – end lov.

Grundloven fortolkes og bøjes af magthaverne og det er sjældent til fordel for Danmarks udsatte.

Nogle er mere lige overfor loven end andre !

Det er jeg sikker på at de fleste Christianitter har prøvet mange gange på deres krop ?

Udsatte dansker presses hele tiden !

Der har været en lind strøm af besparelser og nedskæringer rettet mod de svageste.

De kalder det reformer !

Kontanthjælpsreform – nyttejob / tvangsarbejde - Ungeydelser

Dagpengereform - arbejdsløse på kontanthjælp

Pensionsreform - umuligt at få tilkendt pension - under 40 år ./. pens.

MEN kald det dog ved dets rette navn, BESPARELSER.

Er det reformer -- SÅ FRI MIG FOR REFORMER !!

GRUNDLOVENs § 72 om boligens ukrænkelighed er for hjemløse en anakronisme !

Kan nogen krænke en bolig man ikke har ?

En hjemløsestrategi om Housing First – hjælpen i egen bolig – MEN uden det nødvendige antal boliger. Kommunerne må tage sig sammen og få opført de nødvendige boliger, hvis man vil fastholde at denne hjemløsestrategi er en del af løsningen !

Heldigvis er det sådan - at rigtig mange af landets hjemløse har STADEN SOM DERES HJEM - et fast holdepunkt i det besværlige liv !

OG at være et hjem for de hjemløse er nu slet ikke så ringe endda. J

FORTSAT GOD MINORITERTERNES GRUNDLOVSDAG !!

 

Ole Skou

Hjemløsejurist i Sand og fmd. for Hus Forbi

˛
OleSkoutilsendt
˛ OleSkoutilsendt