Hans Schjørmanns grundlovstale

TALE VED MINORITETERNES GRUNDLOVSDAG 2014

 

Jeg takker for jeres smukke ord.

Jeg har jo været med her på Minoriteternes Grundlovsdag, fra starten. I alle de år er der én ting der går igen: Hvert år er jeg blevet ét år ældre. Og det er begyndt at summe sig. Og hvad har jeg så oplevet i det forløb? I skal her få et kort resumé:

Tingene går i ring.

For nogle dage siden hører jeg i Nyhederne -igen et ekko fra fortiden- at Greve Kommune sætter sine kontanthjælpsmodtagere i Aktivering efter 24 timer. Denne foranstaltning er allerede Grundlovsstridig -da den gennemføres ved hjælp af en trussel om fratagelse af kontanthjælpen. Men hvorfor gør Greve Kommune så dét?

Er det for at de hurtigere kan komme tilbage på arbejdsmarked eller uddannelsessystem. Nej: Det var for at de skulle lære at:

Man skal yde for at nyde

Da jeg hørte de ord, følte jeg mig hensat til et sted hvor jeg hørte dem meget tit. Jeg følte mig hensat til den sorte skole. Men den er jo også blevet genindført -og den bliver sortere og sortere.

Talemåden er jo ude af takt med kendsgerningerne, konkret yder de aktiverede jo ikke noget. Idéen er jo at straffe dem, og gøre dem til syndebukke.

Den talemåde - ”-at yde for at nyde-” havde en storhedstid omkring indførelsen af Steinckes socialreform. Og uanset hvad man ellers må sige om Steincke. Så indførte den reform velfærdsstaten, ved at gøre de sociale ydelser til et retskrav. For resten dagen efter at Hitler fik magten -hvad vi så end skal lægge i det? Da blev den talemåde brugt af mange mennesker -især de der nyder rigtigt meget, men yder meget lidt.

Men det er jo også tidstypisk:

Indstillingen overfor sociale klienter er drejet tilbage til før Steinckes tid.

Og hvorfor:

Der har jo i mellemtiden været mange bevægelser, der stræbte herimod et mere lige samfund -et mere gennemsigtigt samfund -et mere demokratisk samfund. Men hvad er der så blevet af de bevægelser?

Lad os se på nogle af dem:

Fagbevægelsen -den sætter nu 100 års resultater over styr -ved passivt at tolerere aktivering mv. Med alt hvad der dertil hører af bortsmuldring af overenskomster.

Kvindekampen -som er blevet til kvindernes kamp mod hinanden

Den Sexuelle revolution -der er gået over i en kontrarevolution

Ungdomsoprøret -der aldrig nåede ud hvor det kunne have gjort en forskel. Det endte med at nogle privilegerede har fået endnu flere privilegier.

Og hvad blev der af hippierne?

Fornyligt så jeg et interview med nogle unge mennesker, der sagde at hippierne ikke havde noget at sige nutiden. Men kan vi være enige i dét?

Er det ikke Nu Vi har brug for Hippiernes budskab?!

Dengang -i hippiernes storhedstid - da løb de mange åbne døre ind

Nu er deres sætten spørgsmålstegn ved de traditio-

nelle borgerlige og småborgerlige værdier -ikke rigtigt oppe i tiden.

Men kan vi ikke gøre det til vores opgave -selvom det er en stor opgave:

At vise en ny retning for tidsånden?

Men hvis nogen synes at den opgave er for stor -så har jeg før set tidsånden vende helt af sig selv. Jeg kommer måske ikke til at opleve det selv næste gang.

Men det gør I. Så jeres opgave er måske ikke så uoverkommelig igen!

Hans Schjørmann, medarrangør, cand. jur

˛
DSC1179HansSchjrmannudftelt
˛ DSC1179HansSchjrmannudftelt