MANIFEST

FOR CHRISTIANIAS HJÆLPEFORENING

I lukkeugen blev der dannet en gruppe, som snakkede om alternative idéer og tanker for Christiania (herefter CA).

Der blev snakket om flere sjove tiltag på CA - bl.a. idéen om et ‘Ministerium for Folkelig Lykke’ som i Bhutan, der kunne arbejde med happenings og seriøse tiltag for at skabe glæde i vores lille by.

En anden idé, der blev født, var idéen om at lave en CA Hjælpeorganisation: ‘Freetown Aid’, ‘Christiania uden Grænser’, ‘Freetowns without Borders’ - navnet er stadigvæk til diskussion.

Konceptet var, at man skal gi’ for at få - og derfor mangler vi en hjælpeorganisation på CA, som kan organisere, koordinere og samle op på de mange forskellige tiltag, der findes i forvejen og som kan starte nye projekter op. (‘Pass it Forward’, ‘A Better Tomorrow’, ‘Girlfriend to Girlfriend’, ‘Tibet Peace’, Natkirkens Bangladesh-projekt, Elisabeth Børneengs Ghana-landsbyprojekt etc.).

Foreningens mål er at komme op på 300 medlemmer så hurtigt som muligt, således at den kan indsamle og administrere midler lovligt (fradragsberettigede), i CA’s navn og med CA’s logo - de 3 prikker.

CA’s hjælpeorganisation bør kunne hjælpe og støtte eksisterende hjælpeprojekter, der udgår fra Fristaden, men også lave projekter selv og derudover uddanne medlemmerne (incl. de unge!) til katastrofearbejde - både inden for og uden for plankeværket. Medlemmer, som derefter kunne rykke og hjælpe til i nødsituationer og måske tage ud til katastrofeområder,

primært med simpel teknologi, praktisk og økonomisk hjælp - men baseret på menneskekraft, empati og ekspertise.

Fristadens styrke og overlevelse hviler på samhørigheden og medmenneskeligheden - og det at have forståelse og medfølelse/kærlighed for andre i nød. Christiania skal give for at få ny energi.

Og ganske som med ‘Støt Danmark Fonden’, der groede ud af ‘Støt Christiania Fonden’, for at administrere overskuddet fra Christianiapladen i 1976: “Det er ikke os, der har mest brug for hjælp lige nu!” (Selvom vi var - og stadig er - godt hængt op!).

Hvordan vi end vender og drejer det, så vil der altid være folk, som trænger mere til hjælp end os. Forskellen fra dengang til nu er kun, at vi ikke bare vender vores opmærksomhed mod Danmark, men mod hele resten af kloden.

Alt dette håber vi at skabe mulighed for med etableringen af hjælpeorganisationen. Vi ønsker at skabe et forum for alternativ kompetenceudvikling, konkret hjælpearbejde og træning i udførelsen af det, naturgenopretning og hjælp til selvhjælp.

Organisationen skal køre efter Fristadens koncept med åbenhed og konsensusstyring.

Vores vigtigste kapital er vores samlede menneskelige ressourcer. Vi mennesker er guldet, som kan udrette små mirakler og skabe bare lidt mere retfærdighed, værdighed og bæredygtighed i verden.

Med nye idéer og åben styring, kan vi måske genoprette uværdige situationer, hvor den er gal - og med få midler, og med vores fælles viljestyrke, gøre en forskel.

Med idéer som f.eks.: Hjælpearbejde-ferier, katastrofetrænings-kurser, ressourcefordelings-organisering, bæredygtighedsaktioner og oplæring i samme, kan vi med værdighed se ind i fremtiden med ny energi og med nye drømme…

Alt dette har vi prøvet at skrive ind i det forslag til vedtægter, som vi vil fremlægge på den stiftende Generalforsamling i Den grå Hal, fredag den 11. juli 2014, kl. 17.00!

˛
˛