Elbkvsplnen

Kulturminister Uffe Elbæk besøgte Christiania d. 20. aug. 2012 for at se og forstå mere om fristadens specielle kunst og kultur. Besøget varede tre timer, langt ud over hvad der er normalen for den slags ministerbesøg.

Der er billeder på FaceBook, med adgang for alle, også dem, der ikke er på FB.

- - -

 

Her er programmet i detaljer, som det blev planlat af Kulturforeningens forkvinde Britta Lillesøe.

 

PROGRAM FOR KULTUR-TUR M. UFFE ELBÆK

20. AUG. 2012 PÅ CHRISTIANIA

 

Mødes kl. 15.30 v. hjørneindg. Prinsessegade/Bådsmandsstræde.

NB. Det er ikke alle stederne, vi kan nå at besøge - men vi fortæller om dem. Jeg har skrevet lidt mere ned - især for ministerens skyld - for at give et lille billede af det hele inden turen…

 

Ved indgangen venter Hulda, Jørgen X-Skur, evt. Pipaluk, Nils, Britta.

Derefter fortælling om Loppebygningens indhold (bl.a. Posthuset, Info Caféen, Ungdomsklubben, CA-TV og -Radio, Loppen, Spiseloppen, Gallopperiet, Ford A-klubben m. Karmakanonen og Lys-og Lydgruppen m.m.) - og hvad vi ellers ser på vejen, bl.a. ‘Venus fra Bundmødet’ (Skrotgudinden/Jernladyen).

Anders Stol Hansens skrotmøbler.

Besøge Gallopperiet m. kunstneren Ingrid Borum, Kirsten Blå Karamel, tanzanianske kunstnere m.fl.

Kig ind til Karmakanonen (Christopher Lux og Allan Gram).

Genbrugsstationen m. Skaterrampen, og kig til Maskinstationen, Sneglen m.m.

Fredens Ark med Christianias Arkiv og arkivar Ole Lykke.

Fortælle om Fredens Eng, Nemoland med kultur og musikarr. og Den grønne Genbrugshal.

Kig ind i Malerværkstedet hos kunstnerne Finn Thorstein og Birgitte von Bål m.fl.

Forbi Tibet Friends (Ole Sols udstilling til støtte for Tibet).

Tilbage til Pusher Street m. Woodstock, Stjerne-skibet, Forsamlingshuset Operaen, Børneteatret/Jazzklubben og kunstværkstederne (bl.a. Både Og og Håndværkstedet i Psyak Building).

Fortælle om Magasinet m. Natkirken og Kulturrum, Ridebanen, Den grå Hal og Bøssehusets teater og haven.

Kvindesmedien og Smedien med bl.a. Gitte Smed og Charlotte Smed, Jesper Cykelsmed, Preben Smed m.fl.

Forbi Sundhedshuset og Månefiskeren m. uden-dørsscenen og Månehaven.

Kig ind i Fabrikken m. Byens Lys og 1. salen m. kulturværkstederne og lydstudie. Pipaluk støder til.

Langs vandet m. fritidsklubben Sølyst, Nicos knallertværksted for unge rødder osv. - og naturen, Christianias vilde natur, der af landskabs-arkitekten for hele Kbh.’s fæstningsring, Katrine Thuesen, betegnes som ‘tæmmet vildnis’.

Hulda og Nils fortæller om kommunens planlagte cykelrute og de problemer den vil skabe.

Louise om Gartnergruppens arbejde og Jørgen fortæller om naturen.

Kig til Tanja Zabell og Dennis ved deres ‘slot’.

Line støder til på Dyssebroen og fortæller om Søen og dyrene

Over broen tv. og besøge en af de skønne gamle vinkelgårde, Fakirskolen, hos billedkunstneren

Henrik Fakir Schütze.

4 kanoer ligger parat til derefter at sejle delegationen over på den anden side til Pagoden med arkitekt Søren Pagode Blicher (om selvbyggerkulturen).

Videre forbi Tempeltoilettet, Lines hus og hvad der er at se omkring og op over volden til Børne-engen med skurvognene, Kommandørhuset m. John Ravns skulpturhave, børnehaven, vugge-

stuen, Krudthuset, hestestalden, m.m.

Derfra op over volden forbi forskerboligen CRIR (Christiania Researcher in Residence), navernes bastion, Bananhuset, og ned i Mælkebøtten m. militærhusene og skurvognslandsbyen.

Videre ad Langgaden med de grønne militærtræhuse og andre ombyggede militærhuse.

Kig til atelieret Kunstart - med al mosaikkunsten uden for - og bl.a. kunstnerne Bjarne Rihave og Catrine Hagbang.

Ca. kl. 18.00 ender vi i det grønne militærtræhus, Laden, hos Nils og Britta.

 

O O O

 

En hyggelig kultur-tur, som indeholder rundvisning til nogle af kulturstederne, hvor kulturministeren møder flere af os, der er med til at holde sammen på kulturen, og også udøver den i rigeligt mål.

Kultur er også selve Christiania som kulturarv - og som et kunstværk i sig selv. Derfor hører naturen og byggekulturen jo også med - og ‘rummet mellem husene’ - det sociale rum osv. …

Efter turen - der sikkert varer et par timer eller mere - serverer vi snacks, en let middag og lidt at drikke til en god snak om fristedskulturen, hos Nils og Britta - og Christianias Kulturforening i Laden, hvor andre christianitter kan støde til.

Vi vil også prøve at definere starten på en tænke-tank, ‘Fristedstanken’.

Det er i hvert fald vigtigt, at vi får en både kultu-rel og holistisk vinkel smidt ind i debatten.

 

Vi er gået fra - i begyndelsen af ‘70’erne - at være et Socialt Eksperiment - til nu at være en EKSPERIMENTAL ZONE. Vi er en bystamme - hvor alt er mere åbenlyst end uden for. Vi er også sårbare, da vi bor midt i en storby med de problemer, der følger med dér.

 

Vi er ofte en slags socialpædagoger for adskillige vilde unge, almindeligt utilpassede mennesker, såkaldte ressourcesvage mennesker osv., osv.

mm. Vi tager de unge med ind i projekterne, vi

arbejder sammen med hinanden om kultur på tværs af alder. Vi både skaber indholdet, organise-rer og står ofte selv på scenen...

 

Unge og andre skal kunne lave arrangementer, uden at det koster andet end strøm, vand, varme osv.

 

Britta Lillesøe / Christianias Kulturforening,

 

(Alle Fot.: Nils Vest)