√
HanneLeniudsnit
OPLÆG FRA

Ja, vi har jo lige haft RIO-PLUS 20, og har igen fået en sløv, ikkebindende aftale, faktisk en status quo siden den famøse COP15.

Ikke sådan her i Christiania, hvor man jo siden starten i 1971 har arbejdet målbevidst på at gå ind på en bæredygtig udviklingsvej. Christianias målsætning fra 71 er et lille lærestykke i bæredygtig udvikling, fysisk, psykisk , kulturelt og miljømæssigt.

AT TÆNKE SIG ...ALLEREDE I 1971 (RIO VAR I 1992)!

NETVÆRKET FOR CHRISTIANIA SOM GRØN BYBIOTOP har nu eksisteret i 5 år, og består af 18 miljø- og agendaforeninger, hvoraf ca. halvdelen er Christiania baserede. Dets opgave er at støtte op om og medvirke til at gennemføre de ædle principper i Christianias egen Agenda 21 og Udviklingsplanen fra 2006.

Herude er det ren fornøjelse at kigge på Christianias grønne projekter, som er mange og gennemarbejdede. Fex. kan jeg nævne:

Grønne tage, solceller og solfangere på tage og i søen, og som hele tiden udvides, en bybaseret vindmølle på Volden, en eksemplarisk genbrugsstation med nabo- og kommunalt samarbejde, , en SPAR2 Vandplan, Nabovarme-systemet, som løbende udvides med satelitter i de forskellige områder, rodzoneanlæg til biologisk spildevandsrensning, multtoiletter, Gartnergruppens plejeplan for de grønne områder, som betyder at CA har kunnet bevare en biologisk mangfoldighed, hvor mere end 100 fuglearter på årsbasis slår sig ned. Og her må vi ikke glemme, at vi befinder os tæt på storbyens hjerte.

Ja, Christiania er og vil forblive en Grøn Bybiotop, en lille økolandsby midt i byen, en grøn Oase for dens beboere og for københavnerne og de mange turister fra hele verden.

Så derfor, når man køber en Folkeaktie, ja, så køber man samtidig en grøn aktie i vores allesammens kommende grønne fremtid, som jo presser sig på! Faktisk er Christiania et godt eksempel på realiseret bæredygtig udvikling baseret på egne kræfter! Og derfor god inspiration for Københavns Kommune.

Hanne Leni Andersen, 29. juni 2012