√
> Anne Mette Wehmuller
item1

Miljøpunkt Indre by – Christianshavn ønsker Fonden Fristaden Christiania tillykke.

Vi håber I går en grøn og lys fremtid i møde og Miljøpunktet bidrager - som bindeled ml. kommunen og erhvervslivet - meget gerne med den viden vi har fra vores lokale miljøarbejde

Miljøpunktet arbejder dagligt for at der bliver skabt flere grønne byrum, grønne sociale fællesskaber - samtidig med at vi klimatilpasser vores by.

Det handler både om at beskytte København mod kraftigere regnskyl og samtidig forgrønne vore lokale områder. Men det handler også om at sikre et godt vandmiljø. Derfor arbejder vi også aktivt for at forbedre vandforholdene i Stadsgraven.

Herudover har Miljøpunktet lige udgivet en lille pjece om mulige løsninger for at klimasikre bygninger. Vi arbejder for flere grønne tage i byrummet med konkrete projekter, hvor vi indtager byrummet og forgrønner områder, som trænger til et løft. Vi har erfaring med byforgrønnelse, events, herunder rullegræs, kunstgræs, mobile træer.  

Kampen om byrummet handler også om at forgrønne små uudnyttede steder. Vi understøtter gerne arbejdet for flere urbane haver og legepladser med plantning af grønt i plantekasser og ser gerne, at flere Christianitter mødes for at dyrke grøntsager, urter og blomster og at der fortsat arbejdes for, at vi i hele København bliver bedre til at kompostere vores affald.

 

Anne-Mette Wehmüller, Centerleder Miljøpunktet

 

Link til Oplæg fra Høring i Den grå Hal

Klimarobust København, pjece om klimasikring, udgivet af Miljøpunktet

http://a21.dk/blog/wp-content/KlimarobustKobenhavnflyer.pdf