√

Formanden for LLV

(Landsforeningen Lediges Vilkår),

Erik Huigens tale til

MINORITETERNES GRUNDLOVSDAG 2012

 

LLV er en nystartet forening, og vi har endnu ikke ryddet forsiderne i kraft af en overstrømmende tilslutning. De færreste har endnu hørt om os.

Men der er 750.000 mennesker, der er berørt af ledighed, og efterhånden, som flere hører om vores ideer og initiativer, så regner jeg med en eksplosiv tilslutning!

 

Grundloven er Danmarks forfatning.

Den sikrer, at magten er fordelt mellem tre instanser: en Lovgivende instans – Folketinget, en Udøvende instans – Regeringen og en Dømmende instans – Domstolene.

Det hævdes, at Pressen er den fjerde statsmagt, fordi medierne bestemmer den dagsorden, politikerne må tage hensyn til.

Men der er også en femte og mere skjult instans! Det er Økonomerne, for de laver de prognoser, som danner rammen for den politik, der bliver ført, uanset om det er de borgerlige eller socialisterne, der sidder i regeringen! Det er de færreste borgere, der har en ærlig chance for at drage økonomernes ufejlbarligheder i tvivl! Også selv om den politik, økonomerne dikterer på baggrund af deres regnemodeller, er direkte i strid med sund fornuft, ligeværdighed og demokrati!

 

I årevis har vi måtte høre om nødvendigheden for at forbedre Danmarks konkurrenceevne ved at forøge arbejdsudbuddet, at sænke lønniveauet og spare på overførelsesindkomsterne.

Vi skal producere mere, arbejde længere og nøjes med mindre, og som altid er det de fattigste og dem, der er holdt udenfor det etablerede arbejdsmarked, der skal betale den største del af regningen!

Hvad hjælper det, at beskæftigelsesfradraget bliver hævet, når man ikke kan få et job?

Hvad vil regeringen i det hele taget opnå, ved at føre en politik, der bygger på de samme, fejlagtige forudsætninger, som den tidligere regering har brugt? Er det fordi de heller ikke forstår økonomernes regnemaskiner? Og derfor bare overlader det til økonomerne at styre borgerne og fremtiden for Danmark?

 

Mange politikere påstår, at finanskrisen og den demografiske udvikling tvinger os til denne uretfærdige omfordeling, for, som det hedder, ”Det skal kunne betale sig at arbejde”.

 

Nu ser det imidlertid ikke ud til, at vi kommer til at mangle hænder, fore-løbigt. Vi står med mange hundredetusinder af ledige, som er sat udenfor enhver indflydelse.

Mange af dem rammes af stress, fordi de jages rundt fra jobcenter til anden aktør og tilbage igen, tvangsaktiveres til at arbejde uden løn og almindelige rettigheder i løntilskudsordninger, der kun tilgodeser arbejdsgivernes behov.

Vi tror ikke på den påstand, at der kommer flere arbejdspladser ved at spare milliarderne på de ledige. I stedet skulle man investere i de ledige, og få dem ind i varmen igen.

Hvorfor skal vi høre om Lundbeck aktier, der stiger, hver gang salget af lykkepiller går op? Er det et tegn på, at det går godt i Danmark?

Vi bliver vist ikke lykkeligere af at blive medicineret. Til gengæld er det et sikkert tegn på, at der er noget rav-ruskende galt

 

Danskerne er et af de mest produktive og arbejdsglade folkeslag i verden. Vi behøver hverken pisk eller gulerod for at arbejde. Næsten halvdelen af danskerne (43 %) arbejder med glæde – også frivilligt, uden at få løn for det. Og når vi får et job med en reel løn, så står vi gerne derude på arbejdspladserne og knokler røven ud af bukserne! De ledige vil gerne arbejde!

Men vi vil ikke finde os i at blive misbrugt som gratis arbejdskraft, bare fordi vi er ledige!

Vi siger STOP LØNTILSKUDSJOB og alle de andre misbrugsordninger af ledig arbejdskraft!!

Enhver, undtagen politikerne, kan forstå, at det reelle problem ikke er danskernes arbejdsmoral, men mangel på arbejdspladser.

Når Danish Crown fyrer 1200 ansatte, Vestas skærer 600 medarbejdere væk og selv Mærsk ”rationaliserer” ved at erstatte mennesker med maskiner, så er det ikke fordi der mangler arbejdskraft.

 

Det hjælper heller ikke at jeg, eller nogen anden ledig, kommer på et nyt kursus for at omskrive et ”funktions-opdelt cv”. Det er spild af min tid og spild af samfundets penge.

 

Dem, der allerede har et arbejde, skal heller ikke arbejde mere, når der mang-ler arbejdspladser til hundredtusindvis af borgere!

Borgere, som af samme grund modtager overførselsindkomster og derfor mistænkeliggøres og klientgøres og bliver gjort til syndebukke i politikernes økonomiske cirkus!!

 

Vi har været vidne til en række forringelser af de lediges vilkår uden det har været med til at skabe en eneste arbejdsplads. Dagpengeperioden er halveret mens optjeningsperioden er fordoblet. På samme tid har vi set direktørlønningerne stige med 16 %, og lettelser i topskatten oveni.

Hvordan kan man blive ved med at fortælle almindelige mennesker, at de skal stramme livremmen ind og finde sig i at blive behandlet som dovendyr eller pakæsler?

Logikken på Christiansborg ændrer sig ikke, blot fordi der er kommet nogle nye ministre på taburetterne. Forandringen må komme fra befolkningen, fra jer, der står her i dag.

I LLV gør vi hvad vi kan, for at få alle med på at sætte skub i denne forandring.

Ingen skal knokle sig halvt ihjel, for at andre skal tvinges til at være overflødige!

Vi er hverken slaver eller æsler, der skal tvinges frem med pisk eller gule-rod.

Arbejde er en menneskeret! Vi har alle ret til at være en ligeværdig del af et fællesskab, hvor vi deles om de opgaver, der er, og får en anstændig løn for det

Der er mange opgaver i vores samfund, som bliver forsømt! Derfor siger vi at der skal oprettes almindelige, lønnede stillinger for de milliarder, der bruges på overførselsindkomster!

Og vi siger også: Lad os deles om de opgaver, der skal udføres, så kan vi nøjes med at arbejde 30 timer om ugen, og have et meget bedre liv alle sammen!

 

Vi har også en global udfordring når vi tænker på miljøet, de naturlige ressour-cer og de svindende energireserver.

Det betyder, at vi skal omstille os nu til de fremtidens vilkår og skabe nye, vedvarende produktionsformer.

Det betyder en ny tankegang og en ny livsstil, som er nødvendig hvis vi skal overleve på længere sigt.

Derfor kan jeg ikke gå ind for nogen af de to muligheder, som politikerne serverer for os.

De borgerlige siger, som Frau Angela Merkel i Tyskland, at vi skal stramme skruen og spare os ud af krisen.

De øvrige politikere siger, som messieur Hollande i Frankrig, at vi skal investere og skabe vækst, for at komme ud af krisen.

Nu er det selve tanken om Evig Vækst, der har skabt krisen i første omgang, så det er ikke nogen oplagt mulighed.

Vi kan heller ikke tillade os at spare, når vi står i en situation, der kræver aktiv omstilling.

En omstilling til et mere bæredygtigt samfund kræver en fælles indsats, hvor vi inddrager alle, fordi vi har brug for alle, og fordi, vi vil have alle med i fællesskabet og fremtiden!

Vi mangler ikke hænder, men vi har heller ikke råd til at undvære nogen, hverken nu eller i de omstillinger, der venter lige rundt om hjørnet.

Det er ikke tilfældigt, at LLV’s politik bygger på tanken om at skabe et inkluderende arbejdsmarked, hvor alle har en opgave, og alle får en løn for deres arbejde.

Alle har ret til en anstændig tilværelse og en meningsfuld beskæftigelse.

Det er ikke en utopi, men bare sund fornuft!

Og omstillingen er allerede i gang!

Der er grænser for vækst, og der er grænser for, hvor længe, man kan fortsætte den nuværende kurs, før vi oplever græske tilstande på vores breddegrader.

 

I Landsforeningen Lediges Vilkår arbejder vi for omstilling og for løsninger, der kan forny arbejdsmarkedet, skabe jobs og meningsfuld beskæftigelse for alle.

Alle kan blive medlem af LLV, og det behøver ikke engang at koste noget.

Vi inviterer alle, der har en mening om arbejdsmarkedspolitik og vil støtte eller selv arbejde aktivt for indflydelse og forandring! Og vi inviterer alle, der har fået nok af ledighed, uværdig behandling, og rollen som syndebuk og gratis arbejdskraft på overførselsindkomst.

Og vi inviterer alle, der er så heldige at have et job, og som skal løbe endnu hurtigere end før, for ikke at blive fyret!

Det er tid til forandring!

 

Er du ledig? Så tag dog et arbejde!

Og hvis der ikke er noget arbejde?

Så meld dig ind i

Landsforeningen Lediges Vilkår!