2010
√

Afrundende bemærkninger:

 

VI HAR NU FÅET INDSAMLET EN MASSE VIGTIG OG NYTTIG KLIMAVIDEN!

IKKE MINDST FOR VORE KLIMA- OG MILJØ POLITIKERE, SOM NU KAN VIDEREFORMIDLE I DERES PARTIER, OG ISÆR OVERFOR DEN DANSKE COP16 DELEGATION, SOM SIKKERT ALLEREDE ER PÅ PLADS.

VI – BUNDMØDET FOR MODER JORD – KUNNE ØNSKE OS, AT DER BLEV STILLET NOGLE KLARE OG RELEVANTE SPØRGSMÅL TIL STATSMINISTEREN OG KLIMAMINISTEREN VEDR. DEN OFFICIELLE DANSKE KLIMATOPMØDE INDSATS OG FORHOLDET TIL ¾ AF FN-LANDENE, G 77KALDET, OG INDFØDTE FOLK OG DERES RETFÆRDIGE OG LEGITIME KRAV.

FEKS. OM AT DE RIGE LANDE BETALER DERES KLIMAGÆLD TIL DE FATTIGE LANDE, OG OM OPRETTELSEN AF EN SLAGS VERDENS KLIMA FOND, SOM KAN TILDELE DE NØDVENDIGE MIDLER TIL DE FATTIGE LANDE OG FOLK TIL NATURGENOPRETTELSE OG GRØN ENERGI I BRED FORSTAND.

OG OM OPRETTELSEN AF EN VERDENS KLIMA DOMSTOL, SOM KAN IDØMME KLIMAFORBRYDERNE, STATER ELLER DE MULTINATIONALE SELSKABER, PASSENDE MIA STORE BØDER. MIDLER SOM SÅ KAN GÅ DIREKTE OVER I DEN GRØNNE VERDENSKLIMA FOND.

I DET HELE TAGET GÆLDER DET OM AT FÅ COCHABAMBA KLIMAAFTALEN PÅ BANEN, MED DENS 13 MEGET RELEVANTE KLIMAPUNKTER, OG DER ER VIRKELIG MEGET STOF TIL EFTERTANKE…

INDFØDTE FOLKS ERFARINGER OG STORE INDSIGT I MODER NATUR SKAL VI LYTTE TIL – INDEN DET FØRST RIGTIGT BLIVER FOR SENT…NÅR VIDENSKABEN FORSTÅR AT LYTTE TIL OG SAMARBEJDE MED DE INDFØDTE FOLKS VISDOM OG TRADITIONER,FØRST DA KAN PLANETEN JORDEN SE FREM TIL EN LYKKELIG FREMTID!

 

 

Hanne Leni Andersen

Lille Klimabundmøde for Moder Jord

København Okt. 2010

2010