2009
√
JensGalschitmsvinehoved5decw1 MarianneRydvald6decw1L GravstenMahmoudAlabadi7dec1L Finnbegraverpengeseddel8decw1L F5511PetterSogiraker9decw1L
5. Dec. 6. Dec. 7. Dec. 8. Dec. 9. Dec.
CatrineMariamasynger10decw IMG9692 Glaspladetilbegravelseudsnit13dec Kalulumila13decw
9484 Jord kastes på lineal 11dec w
10. Dec. 11. Dec. 12. Dec. 13. Dec.
Very Special...
GravstenAndersMnt15decw 0200 Peder Agger tramper på grav 16dec w GravstenafPerSudsn17decw1 Kvindesmedieskulptur18decw
KulErikClausengravsten14decw
14. Dec. 15. Dec. 17. Dec. 18. Dec.
16. Dec.
Olgamalpehorn11decw
dAGENS BEGRAVELSE   5.
KLIMABUNDMØDE

Begravelserne sker hver eftermiddag, hvor en billedkunstner har skabt en gravsten eller gravmonument, der relaterer til det, der begraves. Olga fra Köln blæser til samling med sit alpehorn.

The funerals take place every afternoon, where an artist has created a tombstone or sepulchral monument, related to what is to be buried. Olga from Cologne blows an alpenhorn as a call to people. - pict 091200-1

item6
2009 JensGalschitmsvinehoved5decw1 MarianneRydvald6decw1L GravstenMahmoudAlabadi7dec1L Finnbegraverpengeseddel8decw1L F5511PetterSogiraker9decw1L CatrineMariamasynger10decw IMG9692 Glaspladetilbegravelseudsnit13dec Kalulumila13decw 9484 Jord kastes på lineal 11dec w GravstenAndersMnt15decw 0200 Peder Agger tramper på grav 16dec w GravstenafPerSudsn17decw1 Kvindesmedieskulptur18decw KulErikClausengravsten14decw Olgamalpehorn11decw