2009
√

Christianias Kulturforening

Britta Lillesøe, Mælkebøtten 127 A, 1440 Kbh. K, mail@cakultur.dk, tlf: 32 57 08 34 / 20 64 08 34

Allan Gram, Messinavej 3’ 4 th, 2300 København S, allangram@gmail.com, Tlf. 25 11 37 20

Netværket for Bevarelse af Christiania som grøn Bybiotop

Hanne Leni Andersen, Hollænderdybet 34, 2. tv., 2300 København S, haniand06@yahoo.es, tlf: 20 83 99 34

Agenda21 - Sundby

Lasse Rossen, Jemtelandsgade 3, 1., 2300 København S, center@a21sundby.dk, tlf: 82 32 58 10

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Jens Hvass, Rådhuspladsen 77 st.tv,.1550 København V, jens.hvass@a21.dk, tlf: 33 93 21 21

Landsforeningen for Økosamfund, Global Ecovillage Network

Troels Dilling-Hansen, Bjedstrupvej 31A, 8660 Skanderborg, troelsdh@gmail.com, tlf: 27 57 21 87/ 86 57 74 03

Lone Samuelsson, Munksøgård 80, 4000 Roskilde, los@munksoegaard.dk, Tlf: 7741 0284, 2033 0284,

Heikki Attila, GEN-Finland, hattila@gmail.com

item6
KLIMABUNDMØDE
2009