2008

ENDNU FLERE UNDERSKRIFTER!

Yderligere godt 11.000 underskrifter for bevarelse af Christianias natur afleveres på Christianias 37 års fødselsdag, fredag den 26. september kl. 14.00, til Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov.

Christianias natur er truet. Slots- og Ejendomsstyrelsens planer om at barbere Christianias voldområder har vakt stor modstand. Volden er et rekreativt område – ikke kun for Christianias beboere, men også for hele Københavns befolkning og for de hundrede tusindvis af turister, der hvert år besøger Christiania. Derfor tog foreningen Christianias Frie Natur initiativ til en underskriftsindsamling for bevaring af områdets spændende og varierede natur.

Ca. 15.000 underskrifter er det så blevet til i alt. Det viser tydeligt, at der er stor folkelig opbakning til foreningens kamp for at bevare området. På volden er der registreret mere end 110 forskellige fuglearter, ca. 20 sommerfuglearter, hundredevis af plantearter, pindsvin og flagermus, tudser, salamandere og sjældne vandinsekter.  Kort sagt: et enestående naturområde kun et stenkast fra Rådhuspladsen.

Slots- og Ejendomsstyrelsens planer om at barbere volden, så den kommer til at ligne Kastellet, vil ødelægge denne enestående biotop.  Endnu mere grotesk er det, at denne ødelæggelse af naturen er beregnet til at koste over 30 mio kroner, penge som der er hårdt brug for i andre sammenhænge.

Ved de kommende drøftelser mellem Finansministeriet og Christiania opfordrer vi til at Slots- og Ejendomsstyrelsen besinder sig og lader Christianias natur i fred.

 

SE BILLEDERNE FRA OPTOGET D. 26. SEPT.

 

NY FILM OM CHRISTIANIAS NATUR

Foreningen Christianias Frie Natur har i øvrigt lavet en film, der dokumenterer voldanlæggets rige natur.  Filmen har premiere den 5. oktober kl. 14.00 i ’Byens lys’, Christianias biograf i bunden af Fabrikken (skråt over for Indkøbscentralen i Langgaden).

PROTESTER IMOD ØDELÆGGELSEN AF CHRISTIANIAS
2008