Pressemeddelelse 21. juni 2008

 

Projekt ”Haveje”

- den flydende landsby på bagsiden af København

De sidste par uger har vi – beboerne i ”Haveje” – på en uudnyttet del af Refshalevej bag Christiania skabt et frirum for kultur og eksperimenterende byggeri. Projektet har udviklet sig fra et par boder til en karavane af tømmerflåder, træskure og campingvogne m.m.

Tre forskellige instanser har nu beordret alt fjernet senest søndag d.22.6. kl.12. Vi opfordrer indtrængende de ansvarlige myndigheder til at indgå i dialog med os og resten af København. Kunne dette konkrete eksempel på et selvorganiserende byggerieksperiment  være ét, der viser vejen for en ny måde at udvikle byen?

Vi inviterer hermed til en absolut fredelig demonstration -  for nyskabelse i det offentlige rum, for selvorganiserende borgerinitiativer  og for projekt Haveje. Demonstrationen foregår på Refshalevej bag Christiania lørdag. d. 21.6. kl.14.00.

                                                    -----------------

På et kystareal, der er opgivet af politi og parkeringsvagter, og som i mange år har fået lov til at stå ubenyttet hen i tomme colaflasker og pizzabakker, forestiller vi os at Haveje kan skabe liv, kultur og sprudlende alternativ arkitektur, som et modstykke til de tvivlsomme resultater i glas og stål, som internationalt berømmede arkitekter har leveret på Københavns kyst- og især havneområder.

10 tømmerflåder ligger nu i vandet, klar til at blive bebygget, og 30 mere er på vej.

Initiativet har fra starten været omgivet af smil fra alle sider. Politiet har stiltiende bifaldet og vist nysgerrig interesse. Enkelte har direkte givet deres sympati til kende. 

Hugo Præstegård fra Center for veje, Københavns Kommune, der var tilstede under et af de første fællesmøder, signalerede klart, at det var et projekt han personligt ville gøre sit til ikke bare blev kørt over af en bulldozer. 

Vi har ikke kunnet ikke tage de indirekte og direkte sympatitilkendegivelser som andet end et tegn på, at der var en reel mulighed for, at myndighederne havde opfanget vores helt igennem fredelige og positive intentioner med at ”besætte” nogle vandmatrikler uden at være til gene for nogen som helst.  Derfor fortsatte vi.

Det forhold, at de 3 involverede parter – Københavns Kommune Center for veje, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Kystdirektoratet -   forlod det første møde om projektet rygende uenige, gav sådan set bare mere blod på tanden. For det kunne jo tyde på, at der er nogle af de ansvarlige, som sympatiserer med os. 

Advokat Knud Foldschack opfordrer de ansvarlige politikere og embedsmænd til at give projektet henstand, så vi kan blive hørt og fortælle vores historie, om denne unikke mulighed for at skabe et konstruktivt frirum på et sted, der er oplagt til at gøre det.

Projektet, der på ingen måde hænger sammen med Christiania,  har været underlagt stor disciplin. Vi er gået højt op i, at der, efter de første par dages milde kaos, har hersket orden på stedet. Affald er blevet fjernet med det samme. Der har været stillet toiletter op fra starten.   

I et manifest, der blev udarbejdet på et af de første fællesmøder, blev det udtrykkeligt gjort klart, at vi ikke på nogen måde har til hensigt fysisk at modsætte os en politirydning eller til at opfordre andre til at gøre det. Hvad en rydning måtte tiltrække af andre kræfter, kan vi naturligvis ikke garantere for.  

Projektet er med andre ord ansvarligt, fredeligt og et konkret kreativt bud på byudvikling. Derfor er det nok forudsigeligt, men ikke i orden, at vi nu uden videre diskussion er blevet bedt om at fjerne alle genstande fra området af de tre ovennævnte instanser – inden på søndag d.22.6. kl 12. 

Vi opfordrer på det kraftigste kommunen til at være med til at afmontere situationen og indgå i en dialog om mulighederne for at give et positivt borgerinitiativ en chance. 

Vi indkalder hermed til en fredelig demonstration lørdag kl. 14 på Refshalevej.

    

√