P.G.A. OMSTRUKTURERING AF HJEMMESIDEN ER

Kunstakademiets Akademiråd afholdt d. 12.3. 2004 en eftermiddagshøring, hvor en række 'vidner' var indbudt til at komme med deres vurdering af Christianias betydning for Danmark, ud fra deres faglige baggrundsviden og indsigt. - Indbudt var endvidere repræsentanter for de politiske partier i Folketinget.

 

PROGRAM

Indlæg på konferencen:

FREDNING

- Jørgen Nordqvist, dir. Bygningskulturelt Råd

 

LANDSKAB OG BYPLAN

- Jens Kvorning, professor

 

BOSÆTNING

- Carsten Hoff, arkitekt

 

CHRISTIANIAS NABOER

- Julius Lund, christianshavner

 

CHRISTIANIA SOM BRAND

- Frederik Preisler, dir. Propaganda McCann

 

CHRISTIANIA SOM PRAKTISK UTOPI

- Allan de Waal, arkitekt, forfatter

 

USÆDVANLIGE BOLIGOMRÅDERS KVALITETER

- Hans Kristensen, forskn.chef, By og Byg

 

CHRISTIANIAS KUNST (GRAFFITI)

- Trine Ross, mag. art., kunstkritiker

 

CHRISTIANIA SOM INSPIRATION

- Lars H.U.G., musiker og billedkunstner

(kommer på hjemmesiden snarest muligt)

 

BOLIGER FOR UDSTØDTE

- Preben Brandt, dr. med., projektleder